Lyt til artiklen:

Holistisk afgræsning kan påvirke køernes ædeadfærd

00:00
Hastighed: ???x
03:30

Sammenhængen mellem græsningsstrategi og mælkeproduktion påvirkes af, hvordan køerne bruger græsarealet. Derfor er Seges og Økologisk Landsforening i gang med at undersøge, om holistisk afgræsning fremmer ønsket ædeadfærd hos køerne, og hvordan holistisk afgræsning i det hele taget påvirker køernes daglige tidsbudget, skriver L&F Landbrugsinfo.

Seges og Økologisk Landsforening følger to mælkebedrifter, Svanholm og Mark Hardebol ved Ribe, der begge har Jerseykøer. Svanholm og Mark Hardebol har praktiseret holistisk afgræsning i 4-5 vækstsæsoner.

Begge bedrifter følges tæt ved løbende græsanalyser og foder- og ydelseskontrol for at opnå forståelse for sammenhængen mellem græsningsstrategi, græsudbytte og mælkeproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øget ædelyst hos køerne

Først og fremmest afhænger malkekoens daglige tidsbudget af, hvor langt koen er i laktationen og koens laktationsnummer. Derudover vil der være forskelle mellem Jersey og store racer som Holstein på den tid de bruger om dagen på at æde, hvile og være aktive. Men udviklingen af det daglige tidsbudget fra kælvning til afgoldning er ens for Jersey og Holstein.

Koens ædeadfærd består af delelementerne græsning, optag af foder og drøvtygning, og den tid koen bruger dagligt på at optage foder vil være en kombination af mængden af foder og ædehastigheden. Der er endnu ikke lavet adfærdsstudier på sammenhængen mellem køernes adfærd og holistisk afgræsning, men man ved fra litteraturen, at en øgning i uddeling af frisk foder på stald vil øge foderoptaget.

Det kan derfor forventes, at det er en lignende effekt man opnår på marken, når køerne ofte tilbydes et nyt areal med frisk græs.
Ifølge landmænd, der praktiserer holistisk afgræsning, så ser de en øget ædelyst hos køerne sammenlignet med køernes ædelyst på storfold.

Praktiske erfaringer

Men erfaringer fra Svanholm viser også, at køerne skal lære det nye system at kende - og helst være opvokset i det. På Svanholm har de observeret, at køernes er blevet gode til at æde homogent af markens planter, så de også tager de højeste og mest fiberrige græsstængler, og ikke kun sorterer i bunden efter kløver o.l. eller æder bladdelen af planterne.

Hos Mark Hardebol har han også erfaret, at det ikke er en fordel at give køerne et større areal, da det resulterer i, at køerne bruger mere tid på at søge efter det bedste græs og derfor æder mindre effektivt.
Øget ædelyst hos køerne bidrager til et højt og effektivt foderoptag, hvilket giver køerne mere tid i det daglige tidsbudget til drøvtygning og hvile, som ofte foregår samtidigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den daglige hviletid er afgørende for malkekoens velfærd, da køer som tommelfingerregel har behov for at hvile 12 - 16 timer i døgnet. Den mindre Jersey har dog et dagligt hvilebehov der er ca. 1,5 time lavere end de store racer.Med holistisk afgræsning er der fokus på hele systemet, og ikke kun på at producere mælkSvanholm og Mark Hardebol har begge en holistisk tilgang til hele deres produktion og forsøger at genfinde et system, der tager udgangspunkt i det mest naturlige for koen.

Det er et vigtigt aspekt i deres arbejdsgange, at det ikke kun handler om at producere mælk, men også at køerne bidrager til deres omgivelser. F.eks. ved, at køerne opbygger frugtbarheden i jorden, bidrager til øget biodiversitet på markerne og samtidig binder mere kulstof end ved traditionel afgræsning.

Læs mere om holistisk afgræsning.