Lyt til artiklen:

Minkbedrifter har i gennemsnit 0,7 millioner kroner i underskud

00:00
Hastighed: ???x
04:29

Abonnementsartikel

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at minkbranchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Der er knap 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster, skriver Danmarks Statistik.

I 2019 var der knap 800 minkfarme i Danmark. Værdien af produktionen var godt 2,5 milliarder kroner, som blev til på baggrund af 2,5 millioner voksne mink, der hver især gav 5-6 hvalpe, der blev til skind., viser tal fra Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Pelsdyrbranchen er en branche, der er presset i en prismæssig lavkonjunktur, siger Henrik Bolding Pedersen, der er chefkonsulent i Danmarks Statistik.

- Historisk har der været store udsving i konjunkturerne for minkbranchen. Efter finanskrisen havde sektoren en gylden periode fra 2010-15, hvor afkastet var klart det bedste inden for landbruget. I 2012 nåede værdien af produktionen næsten 10 milliarder kroner, hvilket for eksempel var cirka tre gange værdien af dansk fiskeri, men de senere år er det gået nedad til en produktionsværdi på 2,5 milliarder kroner. Det skyldes ubalance mellem udbud og efterspørgslen, der især kommer fra pelshuse i Kina, siger Henrik Bolding Pedersen.

Tallene viser et underskud på 0,7 millioner kroner pr. bedrift i gennemsnit.

I 2019 havde pelsdyrbedrifter et underskud på 0,7 millioner kroner pr. bedrift i gennemsnit. Det er et fald siden 2013, hvor bedrifterne i gennemsnit havde et overskud på cirka 3,3 millioner kroner.

Samtidig er der kommet færre bedrifter, da der i 2019 var 792 bedrifter sammenlignet med 1.169 i 2013. Færre dyr Antallet af mink har i en periode været stigende, men er faldet de seneste år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2019 var der 2,5 millioner mink avlsdyr i Danmark, mens tallet var helt oppe på 3,4 millioner i både 2015, 2017 og 2018. Produktionen af skind er som følge af reduktionen i avlsdyr faldet til 12,5 millioner skind i 2019 og forventes også betydeligt reduceret i 2020, forklarer Henrik Bolding Pedersen.

Færre beskæftigede

Beskæftigelsen på danske minkbedrifter udgør cirka 2.600 heltidsbeskæftigede. Det er et fald fra 2013, hvor tallet var cirka 4.000.

- Ud over de direkte beskæftigede på minkbedrifterne er der også andre og mere indirekte beskæftigede i branchen, da der blandt andet er jobs i foderindustrien, hvor minkproduktionen er aftager af animalske produkter fra fjerkræ og fisk, samt beskæftigelse ved verdens største pelsauktion Kopenhagen Fur,"siger Henrik Bolding Pedersen.

Der er flest beskæftigede på minkfarme i Jylland sammenlignet med resten af landet. Det viser landbrugs- og gartneritællingen for 2018. Man skal dog være opmærksom på, at tallene fra landbrugs- og gartneritællingen viser faktiske antal personer beskæftigede - ikke omregnet til heltidsbeskæftigede. Derfor er der en vis forskel sammenlignet med tidligere viste tal, som er opgjort omregnet i heltidsbeskæftigede.

I 2010 var der i alt 3.217 beskæftigede i på minkbedrifter, mens det samme var tilfældet for 3.942 i 2018. Såvel i 2010 og 2018 var der flest beskæftigede i Jylland (2.927 i 2010 og 3.529 i 2018), hvor der også var flest medarbejdende ægtefæller (460 i 2010 og 424 i 2018).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Faldende eksport og import

- Vi både importerer og eksporterer skind for et mindre beløb i dag end i tiden lige efter finanskrisen. Fordi der er svingende priser på minkskind er det dog en god ide også at kigge på det faktiske antal skind, der er blevet eksporteret, hvis man vil se det fulde billede, siger Søren Rich, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

I 2019 eksporterede vi 24,5 millioner skind, mens vi importerede 9,5 mio. skind.

- Danmark importerer pelsskind, som bliver solgt på auktioner her i landet. Det er altså ikke nødvendigvis pelsskind, der bliver brugt af danskerne, men derimod pelsskind, der bliver solgt videre til for eksempel de asiatiske markeder, hvilket også indgår i eksporttallene, siger Søren Rich.


Find mere statistik om dansk landbrug her.