sonsoreret-indhold

På baggrund af vores erfaringer bejdser vi nu vores majs på en ny måde, som både beskytter brugerne ved håndteringen og fugle, der forsøger at spise den nysåede majs, fortæller Bjørn Lisbjerg fra KWS Scandinavia

Mælkeproducenter og alle andre, der dyrker majs, ved af erfaring, at de største udfordringer for majsen er lige efter såning og de første uger efter fremspiring.

- I nogle områder af landet er det et problem, at fuglene vil spise majsudsæd bejdset mod spiringssvampe. Det kan forebygges med Initio Bird Protect, fortæller Bjørn Lisbjerg, salgsansvarlig for KWS Scandinavia.

Desuden har de små majsplanter ingen stor konkurrencekraft overfor ukrudt og ringe vækstforhold.

- Derfor gælder det om at få dem godt sået i korrekt dybde og hurtigt i gang med at vokse efter spiringen, påpeger han.

Det væsentlige i den forbindelse er, udover valg af sort, at vælge den optimale bejdsning.

- Til 2021 lancerer vi anden generation af vores Initio Bird Protect bejdse med nogle væsentlige forbedringer med hensyn til at beskytte brugerne og fuglene, konstaterer han.

En betydelig bedre beskyttelse

Udviklerne hos KWS med indsigt i bejdsning har set på forskellige muligheder for at bruge en ny formulering, som forener beskyttelsen af fuglene og brugerne.

- De har fundet frem til et bitterstof, som også anvendes i andre sammenhænge. Herunder også produkter, der ikke skal spises af dyr og mennesker.

- Dets funktion er at give majskernerne så grim en smag, at fugle højst sandsynligt ikke har lyst til at spise dem eller de spæde planter, forklarer Bjørn Lisbjerg.

Et andet og afgørende aspekt af udviklingen har været, at brugerne, der håndterer majsudsæden, også skal være beskyttet så optimalt som muligt.

- Stoffet, vi bejdser med, stiller ingen umiddelbare krav til værnemidler udover de, som altid anvendes ved standard-bejdsede frø ved håndteringen.

- Det er nyt i forhold til den første udgave af Initio Bird Protect, påpeger han.

Hurtige vækst fra starten

Danmark er det første land, hvor anden generation af Initio Bird Protect lanceres.

- Den har været prøvet forskellige steder i 2019 og 2020 på tværs af Europa. Fra næste forår kan vi levere den som supplement til vores øvrige bejdser, siger Bjørn Lisbjerg.

KWS har nemlig flere forskellige typer bejdse at vælge mellem afhængig af de lokale forhold.

- Vi ved, at den kritiske periode er lige efter såning af majsen. Her skal der være nok fosfor og andre mineraler til stede til at sikre en hurtig vækst, forklarer han.

Zink og mangan fremmer rodvæksten og forbedrer derved også dannelsen af cellevægge og stabiliserer cellemembranerne. Derudover understøtter de planternes egen modstandsdygtighed over for stress og deres evne til at komme sig over en stresset periode.

Den nye bejdse indeholder også biologiske stoffer.

- Der stilles store krav til det moderne landbrug om bæredygtighed. Derfor får biologiske stoffer større betydning som komponenter ved bejdsning af frø, forklarer Bjørn Lisbjerg.

Det er baggrunden for, at den nye måde at bejdse majs på fra KWS består af naturlige planteekstrakter og mikroorganismer, der styrker planterne især i deres meget tidlige vækst.

- Det fremmer rodudviklingen og derved optagelsen af næringsstoffer, påpeger han.

Bakterie gør fosfor tilgængelig

Med kraftigere vækst ved fremspiringen kommer planterne hurtigere gennem den kritiske fase, hvor majsen lettest tager skade.

KWS beriger desuden sine biologiske stoffer med bakterien Bacillus megaterium, der kan mobilisere fosfat.

- Under kolde forhold efter såning kan unge majsplanter ikke aktivt optage hårdt bundet fosfat fra jorden, fordi rodsystemet endnu ikke er fuldt udviklet, påpeger Constanze Holzfuß, ekspert i frøbehandling hos KWS.

Den opgave klarer bakterien, idet den gør fosfor bundet i jorden tilgængelig for planterne selv under kølige forhold,

Endelig er der humussyrer, som fremmer rodvæksten især af de fine birødder. Derved forbedres optagelsen af næringsstoffer igennem rødderne, og kimplantens metaboliske aktivitet stimuleres.