Abonnementsartikel

Efter flere års benhårdt tovtrækkeri er EU-parlamentet og Ministerrådet nu nået frem til et kompromis om nye regler for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Undersøgelser fra Tyskland, Storbritannien, Sverige og Italien har samstemmigt forudsagt, at de nye regler vil gøre et betydeligt indhug i antallet af tilgængelige midler, og at det kan risikere at få en voldsom indvirkning på udbyttet af blandt andet hvede, korn og kartofler i Europa, hvis der ikke findes nye alternativer:

- Det vil give store, store udfordringer for landbruget, i og med at en række bekæmpelsesmidler forsvinder, siger vicedirektør i Dansk Landbrug Niels Peter Nørring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han påpeger, at nogle grupper af midler kan risikere at blive skåret så kraftigt ned, at der kun vil være enkelte midler tilbage.

- Det kan skabe resistensproblemer, så det ikke længere hjælper at bruge midlet, og det vil være en meget uheldig situation at komme i, siger han.

De nye regler bygger på et princip om gensidig anerkendelse, som inddeler EU i tre zoner, hvor en godkendelse i et land i en zone i princippet betyder godkendelse inden for hele zonen.

- Det er ekstremt vigtigt, at man får mulighed for at bruge gensidig anerkendelse, og at man får en hurtig godkendelse af pesticider, så nye midler kan komme på markedet, der er bedre for miljøet, bedre for sundheden, og som vil erstatte de pesticider, som måtte ryge ud, siger Niels Peter Nørring, der dog havde foretrukket, at midlerne kun skulle godkendes ét sted i EU.

Unfair konkurrence

Som det er nu, mener han, at der kan skabes unfair konkurrence mellem landene, hvis et pesticid godkendes i en EU-zone og ikke i en anden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden er han ked af, at Danmark er kommet i den nordlige zone sammen med blandt andet Sverige og de baltiske lande, i stedet for den centraleuropæiske zone, sammen med lande som Holland, Tyskland og Belgien.

- Det stiller os over for nogle meget store udfordringer, fordi vi nok er mere sammenlignelige med landene syd for os, siger han og slår på, at han håber, det vil blive lettere at få godkendt midler, som allerede er godkendt i nabolandene uden for vores Danmarks egen zone.

Politisk sejr for Danmark

Hos danske politikere har der været betydelig bekymring for, om de nye regler ville kunne skade det danske drikkevand, fordi man frygtede, at andre lande i den nordlige zone ville kunne godkende nogle midler, der ville gøre det umuligt at fortsætte med at drikke grundvandet urenset i Danmark, sådan som det sker nu.

Men i det endelige kompromis er der tilføjet en mulighed for, at et land kan afvise et pesticid godkendt i et andet land ved at henvise til specifikke miljømæssige eller landbrugsmæssige omstændigheder.

EU-parlamentariker Dan Jørgensen fra Socialdemokraterne, der er næstformand i parlamentets miljøudvalg mener, at det er en ”kolossal sejr for Danmark”. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har reddet det danske drikkevand. Hverken mere eller mindre. Det er en af de gladeste dage i min tid som parlamentariker, siger Dan Jørgensen.

Reglerne gælder kun for nye midler på markedet, mens allerede godkendte produkter fortsat kan benyttes indtil udløbet af deres godkendelsesperiode. Endnu er det for tidligt at sige, præcis hvilke midler der vil forbydes fremover.