Lyt til artiklen:

Advokat for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse: Statens forsvar er bekræftelse på retsstridige BnBO-regler

00:00
Hastighed: ???x
03:16

Abonnementsartikel

Statens forsvar er reelt en bekræftelse på, at ministeriets regler om BnBO og indsatsplaner er EU-retsstridige, mener advokat. Ifølge Hans Sønderby Christensen er BnBO og indsatsplaner faglige og juridisk selvmodsigende indgreb mod landbruget, som skal underkendes af domstolene

Advokat Hans Sønderby Christensen, som er specialiseret i EU-ret, og som repræsenterer Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener, at reglerne for BnBO'er(Boringsnære Beskyttelsesområder) er retsstridige, selvmodsigende og skal underkendes af domstolene.

Og nu mener han også, at staten selv har erkendt det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det oplyser han i en pressemeddelelse.

Det kommer på baggrund af statens svarskrift i sagen om lovligheden af den nationale regulering af indsatsplaner og BnBO`er.

Ifølge ham styrker statens svarskrift hans klients sag.

- Statens faglige argumenter bekræfter, at min klient skal vinde sagen. Den nationale regulering er efter min EU-juridiske vurdering retsstridig. Reguleringen tilsidesætter det EU-retlige krav om sammenhæng og systematik. Indgrebene i dyrkningsretten er - i juridisk henseende - selvmodsigende. Faglige og juridiske selvmodsigelser tilsidesættes konsekvent af EU-Domstolen, siger han.

Advokaten støtter sine juridiske udtalelser på faglige konklusioner udarbejdet af LandboSyd, som bistår Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse fagligt i sagen, står der i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økologerne udleder mere N

Advokaten hentyder til Kammeradvokatens svarskrift i sagen.

- Statens advokat oplyser, at formålet med BnBO og indsatsplaner er at reducere N-udledningen. Men samtidig tillades økologisk drift på arealerne. Min klient har endda vist mig et medlemseksempel på en kommune, som ligefrem tilskynder min klients medlemmer til at omlægge til økologisk drift som led i indsatsplanlægningen. Ifølge LandboSyd savner denne argumentation både faglig sammenhæng og systematik. For ifølge LandboSyd ligger det fast, at der er ingen garanti for, at økologisk drift udleder mindre N end konventionel drift. Det er derfor i juridisk forstand en selvmodsigelse, siger advokaten.

- Staten påberåber sig også fund af pesticider, men for det første er kun to af de rigtig mange stoffer, staten påberåber sig at have fundet, tilladt i dansk landbrug, så indgrebene mod landbruget retter bager for smed, udtaler advokaten.

Ifølge ham tager indgrebene simpelthen sigte på det forkerte mål.

Og for det andet tillader staten samtidig, at kommunerne gerne selv må udbringe netop triazoler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- LandboSyd oplyser mig, at triazoler findes i lægemidler, såsom mod svampelidelser hos mennesker, som antivirusmedicin, kemoterapi og cremer. Triazolerne forekommer derfor i byboringer og udbringes desuden af kommunerne selv på landmændenes marker som spildevandsslam, ligesom det udledes i vandløb direkte fra renseanlæg. Det strider mod EU-retten at stille krav til borgerne, som ikke gælder for staten. Det savner juridisk sammenhæng og systematik.

Ifølge advokaten savner det derfor i juridisk forstand mening at påtvinge landbruget dyrkningsrestriktioner med den ene hånd og så tillade sig selv at udlede præcist de selvsamme stoffer direkte til grund- og drikkevand.