Abonnementsartikel

Finanskrisen og lavkonjunktur i svineproduktionen får salget af sopolte i Danmark til at falde

Efter to år med rekordomsætning af sopolte, kniber det ifølge DanAvl Opformering med optimismen – særligt når det handler om det indenlandske salg af sopolte.

Til gengæld er der en vis optimisme for den fremtidige eksport af sopolte. Men den forventede eksportstigning opvejer ikke faldet i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

SPF-Selskabet budgetterer med en betydelig lavere omsætning – primært begrundet i fire forhold.

1) Den fortsatte lavkonjunktur i svineproduktionen.

2) Næsten ingen totalsaneringer eller nyoprettelser, som har vægtet tungt de foregående år.

3) Fortsat stor langsommelighed i kommunernes behandling af miljøansøgninger.

4: Problemer med at skaffe finansiering pga. pengeinstitutternes reaktion på finanskrisen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I aprilåret 2008-2009 forventer vi at nå et totalsalg på 402.000 LY-sopolte, hvoraf næsten 88 procent kommer fra rene opformeringsbesætninger. Salget bliver dermed 8.000 sopolte højere end budgetteret og 18.000 højere end i 2007-2008. Men for 2009-2010 budgetterer vi foreløbig med et salg på blot 375.000, fortæller gårdejer Henrik Brix.

Samtidig sker der løbende en stigning i antallet af opformeringssøer, og det påvirker salget af sopolte pr. so.

Unikt produkt

Men Henrik Brix mener, at fremtiden for opformeringsbesætningerne i DanAvl ser meget lys ud på længere sigt.

- Vi har et unikt produkt, den internationale interesse for DanAvl-gener er enorm og den nye DanAvl-strategi lægger op til at udnytte denne interesse, siger han.

Ifølge Henrik Brix skal den internationale finanskrise dog klinge af, før der kan forventes øget eksport af krydsningshundyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er bred enighed om, at vi står med et unikt produkt over for et næsten umætteligt marked. Vi skal ”bare lige” finde ud af at udnytte det. Desværre ser eksporten i 2009 indtil videre ikke ud til helt at kunne modsvare nedgangen på det danske marked, siger han.

Af totalsalget forventes eksporten i 2008-2009 at blive på 95.000 LY-sopolte, hvilket udgør knap 92 procent af den samlede hundyreksport. Der forventes eksporteret 10.000 flere LY-sopolte end budgetteret og godt 19.000 flere end året før. For 2009-2010 budgetterer DanAvl forsigtigt med 100.000.

Ny strategi

Lige siden DanAvl begyndte at eksportere avlsdyr i begyndelsen af 1970’erne, har det løbende været diskuteret, om det nu også er en god idé. Og der er stadig mange svineproducenter, der er modstandere af eksporten af DanAvl-gener, fordi det kan skade den danske eksport af svinekød.

-Imidlertid har bestyrelsen for Dansk Svineproduktion (DSP) nu besluttet at satse målrettet på at øge eksporten af avlsdyr og sæd fra DanAvl med det klare formål at tjene flere penge hjem til dansk svineproduktion generelt. DSPs oplæg til ny DanAvl-strategi diskuteres pt. mellem parterne i DanAvl med henblik på at kunne træde i kraft pr. 1. april 2009.

Strategien bygger primært på en liberalisering af eksportreglerne, en kraftig forhøjelse af genafgifterne og en mere professionel og aggressiv markedsføring.