Dansk dyretransport er ifølge EU-parlamentariker Asger Christensen underlagt nultolerance-regler, der stiller urealistisk høje krav til chaufførerne, og han vil nu arbejde for at standse tiltagende bøderegn mod danske chauffører.

Som Maskinbladet beskrev den 24. september oplever de danske dyretransportchauffører og dyretransportfirmaer i stigende omfang, at blive politianmeldt og dømt i retten, og det hele er eskaleret efter den nye dyrevelfærdslov blev præsenteret i begyndelsen af året.

Dyrenes Beskyttelse kaldte i forbindelse med præsentationen dyrevelfærdsloven for en milepæl i kampen for bedre dyrevelfærd, men de mennesker, der lever af at transportere dyrene oplever i stigende omfang at blive misrøgtet af et rigidt system, der ikke levner plads til selv usynlige fejl.

Den danske fortolkning af dyrevelfærdsreglerne overbyder ifølge danske transportorganisationer den almene fortolkning af EU Foranstaltningen for dyretransport. Det sker ved at, chaufføren bliver gjort ansvarlig for de transporterede dyrs tilstand, uanset om skader er fremkommet under transporten.

Danmark har lavet et nabotjek i forbindelse med udmøntningen af den nye dyrevelfærdslov, og iblandt de undersøgte lande var Danmark det eneste land, der retsforfølger chaufførerne for alle former for skader og sygdomme ved de fragtede dyr, imens normal praksis er, at ansvaret ligger hos landmanden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men ikke nok med at politianmeldelserne og domsfældelserne rammer chaufførerne økonomisk, så fører reglerne, der skal sikre dyrevelfærden, lige nu til misrøgt af de danske chauffører, lyder det fra advokaten Jacob Forman, der fører en række af transportørernes og chaufførernes sager i retten.

- Dyrene har det bedst tænkeligt i verden - chaufførerne har det værst tænkeligt, fortæller Jacob Forman til Maskinbladet, og han frygter, at en fortsat hetz mod chaufførerne ikke vil være til gunst for dyrene.

- Det, der sker ved det her, det er, at så kommer chaufførerne fra udlandet, og skal til at foretage de transporter, og med den erfaring jeg har, så går det i hvert fald i den gale retning med dyrevelfærden.

I Danmark er chaufførerne godt uddannede til at have omgang med dyr, imens det ikke i samme grad er tilfældet i nogle af de lande, de udenlandske chauffører kommer fra, lyder det fra advokaten.

Fælles regler

Asger Christensen (V) blev for nylig medlem af et nyt udvalg i EU Parlamentet, som skal undersøge dyretransporter i EU. Arbejdet i denne gruppe skal munde ud i en række anbefalinger til at forbedre reglerne på området, og derfor er transportforhold for både dyr og chauffører lige nu højt på parlamentarikerens politiske dagsorden.

- Der hersker i dag en nulfejlskultur, som skaber problemer for chauffører, når de transporterer dyr. Jeg har mødtes med flere chauffører, som fremhæver problemet. For mig er det vigtigt, at vi får ændret på reglerne, så chauffører ikke er bange for at fragte dyr, fordi de risikerer store bøder, fortæller Asger Christensen til Maskinbladet, og han vil i udvalget arbejde for at reglerne bliver ændret.

- Vi har ens regler i EU, som sørger for, at alle transportører lever op til de samme regler. Det er en evig kæphest for mig som medlem af Europa-Parlamentet, at vi sørger for, at de fælles regler bliver overholdt, så alle har lige vilkår.

I forhold til forholdene de danske chauffører arbejder under, så mener advokat Jacob Forman, at der er al mulig grund til at hjælpe chaufførerne ud af den situation, de er havnet i.

- Man tager dem, der ser dyrene suverænt kortest og klynger op på det her - stop nu det vanvid, slutter Jacob Forman.

Maskinbladet har den 24. september skriftligt spurgt Mogens Jensen, hvordan han stiller sig i forhold til anklagen fra transportørerne af levende dyr om, at han er løbet fra en aftale, der ville have givet chaufførerne retskrav på, at sager hvor chauffører uforvarende blev dømt for at have skadet dyr eller at have handlet uforsvarligt ikke skulle have været gennemført i retten. Ministeren har ved redaktionens slutning endnu ikke svaret på dette og flere andre spørgsmål fra Maskinbladet i forbindelse med sagen.