Opblusningen af Covid-19 smittede og en amerikansk præsidentvalgkamp skaber kortsigtet uro, som ikke er finansmarkedernes livret.

Risikoscenariet kommer til udtryk ved en styrket dollar, hvilket medfører en forbedret europæiske konkurrenceevne og afbøder lidt af prisfaldene i hveden. Risikopræmierne i hveden var i går på retur, efter nedbør ventes at sprede sig til dele af Sortehavet henover de kommende par uger. Selvom det er første skridt på vejen, vil der være behov for mere nedbør for at opveje de seneste mange ugers tørke, skriver Jyske Market i sin afgrødekommentar.

De spekulative fonde ser ud til at fortsætte med at reducere deres
eksponering mod sojakomplekset, hvor sojabønnerne i går så rødt for fjerde dag i træk, hvorimod sojaskrå gik mod strømmen og lukkede højere. Amerikansk sojaskrå ud af Golfen handler i øjeblikket med en præmie på 30$ til Chicago-noteringen, mod Argentina og Brasilien med præmier på henholdsvis 27 og 24$.

Allerede frem mod årets sidste par måneder falder de sydamerikanske præmier til 20-23$, hvilket indikerer at den sydamerikanske forsyningssituation fortsat er intakt, og den mest konkurrencedygtige på skråen.

Med Sydamerika mest konkurrencedygtig på skråen, tyder prisstigningerne i Chicago-noteringerne i høj grad at være drevet af den kinesiske appetit på amerikanske sojabønner, hvilket øger risikoen på nedsiden i skråen, når Kinas appetit på amerikanske sojabønner er mættet, hvorefter fokus bliver det sydamerikanske vejrmarked.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sojabønner

Sojabønnerne er siden bunden i april/maj steget 20-25 procent - et prisniveau der ikke er set siden foråret 2018, og det giver grobund for, at en del varer vil blive afregnet henover høsten. Samtidig er terminskurven i sojabønner fuldstændig flad, og skaber dermed ikke noget incitament til at lagre bønnerne ud fra en markedsbetragtning. Dertil kommer udsigten til en god
sydamerikansk høst, hvor arbejdet med at få frøene i jorden er i gang på det sydamerikanske kontinent. USDA har senest estimeret en sydamerikansk sojaproduktion på rekordstore 202 millioner tons - 9 milliner tons over sidste år.

Kinesisk svineproduktion

Forsyningsmæssigt er der udsigt til en rekordstor global produktion for 20/21 sæsonen, hvilket bør være tilstrækkeligt til at holde trit med den kinesiske efterspørgsel. Genopbygningen af den kinesiske svinebestand er en vigtig, men noget ubekendt faktor, hvor pålidelige data er svære at opsnuse.

Imidlertid står den haltende kinesiske svineproduktion i skærende kontrast til tempoet i den kinesiske import af sojabønner og majs. Skæver vi til det kinesiske futuremarked i sojabønner og majs ser vi et billede, hvor priserne begynder at give efter, efter blandt andet en stigning i ankomsten af importerede laster med byg og majs er med til at presse det indenlandske marked lavere.

Hvor vi tidligere har set en positiv spiral i det vegetabilske oliekompleks, så er dette vendt til en negativ spiral, hvor prisfald til palmeolien og sojaolien dag for dag trækker hinanden lavere, hvilket smitter negativt af på oliefrøene.

Rapsfrøene har siden den foreløbige sæsonmæssige top primo ugen i 397,50€ smidt små 10€. Niveauet omkring 380-385€ bør dog yde godt support i en verden der ikke fuldstændig er på vej til at krakelere igen. Palme- og sojaolien fører her fra morgenstunden igen an i negativ retning, og skaber udsigt til en ny dag med prisfald til rapsfrøene fra åbningen.