Danske Biocover som producerer SyreN har indgået et samarbejde med tyske Vogelsang om produktion af anlæggene.

Det danske SyreN-anlæg, som bruges til forsuring af gylle med svovlsyre og produceres af BioCover har indgået en samarbejdsaftale med tyske Vogelsang om produktion af SyreN på hovedkontoret Essen i Tyskland.

Harald Vogelsang, som administrerende direktør for Vogelsang, fortæller at samarbejdet betyder, at Vogelsang nu kan tilbyde SyreN-anlæggene i deres produktprogram, og det passer rigtig godt med den udvikling der sker i Tyskland i disse år, hvor derer fokus på nedbringning af ammoniakfordampning fra gylleudbringningen.

I november afholder Vogelsang deres Vogelsang Technology Update-dage, hvor systemet officielt får premiere.