Forkerte indgreb i forbindelse med vandplanerne for perioden 2021-2027 kan ifølge Martin Merrild risikere at koste i hundredevis af millioner kroner, hvis ikke det faglige grundlag er i orden. For Dansk Folkepartis René Christensen er det afgørende, at de kommende vand planer tager afsæt i landbrugets virkelighed.

Den 22. december 2021 skal den næste generation af vandplaner ligge klar, men allerede den 22. december i år bliver et udkast sendt i seks måneders høring. Det var baggrunden for, formand i Landbrug & Fødevarer Martin Merrild den 14. september havde inviteret formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg René Christensen (DF) en tur ud på vandet ved Karrebæksminde for ved selvsyn at se de hvorledes ålegræsset trives, imens der i rapporterne, der er grundlaget for de kommende vandplansindsatser, eksempelvis angives, at det står meget skidt til med udbredelsen af ålegræs i netop det område.

Der er ifølge Martin Merrild alt for mange mangler og fejl i forarbejdet til de kommende planer, der kommer til at gælde for perioden 2021-2027, og derfor genoptog han mandag kampagnen De 7 Synder: Kampen for rimelige vandplaner.

- Vi vil blive ved med at stille spørgsmål til det faglige grundlag. Det gjorde vi i forbindelse med den internationale evaluering, der blev lavet af hele grundlaget for vandplansindsatsen i Danmark, og der kørte vi jo en kampagne, vi kaldte for de Syv Synder, som jo tog udgangspunkt i en række kritiske spørgsmål som vi var med til at stille til de udenlandske forskere, der skulle evaluere hele grundlaget for den danske vandplanlægning, og der kunne vi jo bare konstatere, at der fik vi jo ret i alle de syv påstande, vi havde fremført, og det er jo ganske væsentligt, og på den måde at få konstateret, at der mangler simpelthen viden, fortæller Martin Merrild til Maskinbladet.

Senest den 22. december i år skal regeringen ifølge vandplanernes tidsplaner sendes i høring, og det er ifølge Martin Merrild derfor på høje tid at få grundlaget gået efter i detaljen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Nu er vi derhenne, hvor forkerte indgreb kan koste hundredvis af millioner, som i første omgang rammer landmændene, men som jo dybest set rammer hele samfundet. Det må jo være helt afgørende, at vi ved, hvad det er vi gør, hvis vi skal investere i et renere vandmiljø, hvad er det så vi skal investere i - og får vi reelt et renere vandmiljø, siger Martin Merrild.

Teknologiforskrækkede

rich-media-1

Efter med egne øjne at have set hvordan ålegræsset trives på ét af de steder, der i forarbejdet til vandplanerne beskrives som værende et område i dårlig tilstand, fortalte René Christensen (DF), formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at han håber, partierne på Christiansborg kan blive enige om, at der med de kommende planer ikke bliver tale om en straffeaktion imod landbruget.

- Vi skal have nogle redskaber som også kan lade sig gøre i praksis og som ikke har for lange aftræk, fortæller René Christesen som gerne ser, at man i langt højere grad tager nye teknologier i anvendelse.

Når René Christensen ser ud over de danske landskaber og farvande, så ser han som oftest miljø og natur i bedring, og for ham er det væsentligt, at der tænkes nyt og ikke nødvendigvis kun i begrænsninger af eksempelvis landbrugsdriften, når de næste vandplaner skal medvirke til at gavne de danske vandområder.

- Vi er alt for teknologiforskrækkede, lyder det fra Rene Christensen som er klar til at give teknologitilskud til at gøre dansk landbrug mere miljøvenligt, og selvom det koster i tusindvis af kroner pr. landbrug at få integreret de nye systemer, så mener han, det er penge, der bør kunne findes i statens budgetter.

-Det, der er vigtigt for os, at vi får lavet nogle fremadrettede planer, som både natur, miljø men også landmændene kan arbejde med.

Læs reportage og se video fra Martin Merrild og René Christensens besøg på fjorden og hos en lokal landmand ved Karrebæksminde den 15. september på Maskinbladet.dk