Abonnementsartikel

En landmand fra Bøvlingbjerg er fredag af Retten i Holstebro blevet frikendt i en gødningssag, hvor landmanden havde fået træk i krydsoverensstemmelse efter hans rådgiver havde glemt at sætte en markering i forbindelse med en EU-ansøgning.

Papirnusseriet i dansk landbrug kan være svært at finde rundt i, og selv rådgiverne kan til tider uforvarende være skyld i, at danske landmænd får bøder eller trækkes i støtte.

Hidtil er regningen for forglemmelsen havnet hos landmanden, der selv har været uden skyld i forkerte indtastninger, men fredag den 11. september faldt der dom i en sag ved Retten i Holstebro, som måske kan ændre praksis på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planteavlsrådgiveren Vagn Lundsteen fra Agro Pro Danmark har været ansvarlig for, at en kunde fra Bøvlingbjerg er blevet trukket i henhold til krydsoverenstemmelsesreglerne for en fejl konsulenten har begået.

- Det er simpelthen et manglende flueben i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab, som er årsagen til hele sagen.

- Jeg har gentagne gange bedt om møder med Landbrugsstyrelsen omkring sådan nogle sager som den her, fordi jeg synes de er så principielle, at man burde kunne have en fornuftig snak med Landbrugsstyrelsen om dem. Det har desværre ikke kunnet lade sig gøre, så derfor havde jeg valgt at føre sagen til retten, siger Vagn Lundsteen.

Thi kendes for ret

Rettens skriver i sin begrundelse for frifindelsen af landmanden, at:

"Det kan efter bevisførelsen anses for bevist, at overskridelsen af gødningskvoten kan henføres til en forglemmelse begået af tiltaltes konsulent, som ved en fejl havde undladt at forhøje kvoten med 1.600 kilo N. Det kan også lægges til grund, at tiltale ikke ville have overgødsket sine arealer, hvis ikke konsulenten havde glemt kvoten for efterafgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Under hensyn hertil, og da tiltalte må antages at have baseret sin udbringning af gødning i tiltro til, at tiltaltes konsulent i gødningsregnskabet havde indregnet posten vedrørende efterafgrøder, finder retten ikke, at tiltalte har udvist strafbar uagtsomhed.

På den baggrund frifindes tiltalte for den rejste tiltale."

Konsulentens fejl

I retten argumenterede Vagn Lundsteen for, at landmanden var uden skyld i, at konsulenten havde lavet en fejl, og fredag kom så endelig dommen herover, som Vagn Lundsteen ser store perspektiver i.

- Den er meget principiel, for det landmanden har været anklaget for, det er at lave en overgødskningssag på baggrund af en fejl, som jeg har lavet som rådgiver for kunden. Jeg har derfor taget kampen i Retten i Holstebro, og i dag er min kunde blevet frifundet, siger Vagn Lundsteen til Maskinbladet.

Udover gødningssagen fra Holstebro venter tre lignende sager nu på at komme for en dommer, og Vagn Lundsteen tror på, at Bøvlingbjeg-sagen vil danne skole for lignende sager i fremtiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den kommer til at betyde rigtig meget, og også for mange af de sager, der har været, for efter hvad jeg har fået at vide, så har danske rådgivere samlet set tabt millioner på sager, som de ikke har ført til retten, men bare har betalt for deres kunder, fordi de er kommet til at lave en fejl, siger Vagn Lundsteen og uddyber.

-Det er så svært at lave alle de her ting for landmændene i vore dage, så det kan ikke undgås, at en gang imellem så laver man en fejl. Og jeg har ikke villet affinde mig med, at Landbrugsstyrelsen har bedt min kunde komme og betale en bøde, eller krydsoverensstemmelse, så jeg har ført den til Retten i Holstebro..

- Det er meget glædeligt for mig, at vi har fået rettens ord for, at min kunde er blevet frifundet, og dermed også jeg, lyder det fra Vagn Lundsteen.

Med dommen fra Holstebro mener Vagn Lundsteen det står klart, at landmanden ikke kan dømmes skyldig for fejl som konsulenten har begået, og det kan få stor principiel betydning for lignende sager.

-Det er virkelig et stort skridt for danske landmænds retsstilling, slutter Vagn Lundsteen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge tre konsulenter som Maskinbladet har talt med findes der i dag ingen forsikringer, der dækker bøder og træk i krydsoverensstemmelse, og derfor har landmanden hidtil fået den økonomiske konsekvens af konsulentens fejl, og ofte har konsulenten så efterfølgende betalt bøden på vegne af landmanden.

Maskinbladet er i besiddelse af dommen og er bekendt med landmandens identitet.