Svinenoteringen er uændret.

Svinenoteringen er uændret, efter den sidste uge steg for første gang i et halvt år. Den ligger stadig på 10,80 kroner.

Der er fortsat en lav aktivitet på det europæiske marked for fersk grisekød, og det er særligt den sydlige halvdel af Europa, der er ligger langt fra det normale.

- Befolkningen i Sydeuropa er langt mere usikre på fremtiden, end vi er i Nordeuropa. Den usikkerhed rammer forbruget på alt fra biler over tøj til fødevarer. De skal selvfølgelig stadig have noget at spise hver dag, men de køber billigere varer, går efter tilbuddene og forbruger i det hele taget langt mindre end for et år siden, fortæller Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork

Priserne på tværs af Europa flytter sig lige nu, fordi fokus skifter fra sommer til vintersortiment. Der er en god efterspørgsel på forender, bove, brystflæsk og kamme. Skinkerne er stabile, til gengæld er priserne på nakker udfordret, fordi grillsæsonen er slut.

Til landene udenfor Europa er der et godt salg til Kina og en jævn afskibning til Japan.

Tilmeldingen til uge 36 blev som forventet i prognosen, men slagtekapaciteten har været udfordret en anelse grundet en medarbejder i Horsens, der blev testet positiv for COVID-19. Det gjorde, at aftenholdet i Horsens skulle testes tirsdag, og det fjernede nogle slagtninger. Alle medarbejdere er testet negative.

Alt i alt betyder det, at der skal udsættes omkring 100.000 grise til uge 37.

Den forventede tilmelding til uge 37 matcher slagtekapaciteten, og forventningen er derfor, at der igen skubbes omkring 100.000 grise til uge 38.

For søernes vedkommende udsættes der 115 søer til uge 37, og kapaciteten tilpasses tilmeldingen, så der forventeligt er slagtet op.

Ovenstående plan forudsætter, at slagterierne ikke rammes af større tekniske nedbrud, samt en tilmelding på niveau med Danish Crowns prognose.