I mere end 20 år har Bichel-udvalgets rapport været den stærkeste faglige vurdering, når konsekvensen af politiske handlinger omkring økologi og pesticider skulle vurderes, men nu mener en af forskerne bag rapporten, at det vil være godt med en opdatering.

I 1999 beskrev Bichel-udvalget alle aspekter ved brugen af pesticider i landbruget, herunder konsekvenserne af en 100 procent omlægning af dansk landbrug til økologisk drift, men siden dengang har politikerne ikke haft en samlet faglig vurdering at læne sig op ad, når der skal træffes store politiske beslutninger på landbrugsområdet.

Skulle politikerne bede om et bedre fagligt fundament til at træffe beslutninger på, så er en af konsulenterne fra Bichel-udvalget klar til at igen at træde ind i et bredt samarbejde, for det gælder ifølge Jens Erik Ørum om at forsyne politikerne med et fagligt solidt grundlag før der skal tages beslutninger omkring brugen af planteværnsmidler og på det økologiske område i fremtiden.

Noget specielt

Jens Erik Ørum arbejder i dag som Seniorrådgiver i sektion for Miljø og Naturressourcer, men fra 1997 til 1999 deltog han i arbejdet, der samlede danske interessenter og eksperter for at se på, hvad det vil have af konsekvenser hvis dansk landbrug eksempelvis skulle drives 100 procent økologisk. Jens Erik Ørum var på daværende tidspunkt konsulent for Bicheludvalget og forsker på Statens Jordbrugsøkonomiske Institut.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For Jens Erik Ørum står arbejdet i Bichel-udvalget her 20 år efter stadig som noget helt specielt.

-Det var et fantastisk arbejde, og vi er jo nogen, der var med den gang, der i mange år har savnet arbejdet, som mindes Bichel-udvalget, fordi det netop var et solidt stykke arbejde, som fortjener en opfølgning, fortæller Jens Erik Ørum til Maskinbladet og uddyber, hvad det specielle var ved samarbejdet.

-Det specielle var, at alle interessenterne var der og var involveret: gartnerierne, biavlerne - og ikke bare landbruget men de forskellige grene af landbruget, og så var der fagkundskaben og Dansk Planteværn. Det var alle interessenterne, fortæller Jens Erik Ørum.

Klar til samarbejde

Direkte adspurgt, så mener seniorforskeren, at tiden er moden til at der bliver lavet et nyt arbejde, der kan forsyne politikerne med et solidt grundlag at tage beslutninger på, når emnet er pesticider og økologi.

-Ja, bestemt. Det er helt sikkert, lyder det korte svar, og Jens Erik Ørum er klar til igen at indgå i et bredt samarbejde, hvilket netop var den helt store force ved Bichel-udvalgets arbejde fra 1997 til 1999.

-Vi lærte jo hinanden rigtig godt at kende dengang, og har arbejdet meget sammen siden, både fra Dansk Planteværn, fra Seges og fra Flakkebjerg og så videre, og nogle gange har vi troet, at nu må vi da snart komme, lyder det fra Jens Erik Ørum, som dog aldrig officielt har hørt, at en ny plan skulle være på vej.

Rasende dyrt

Der har været tilløb til at mindre dele af arbejdet skulle gentages, eksempelvis i forbindelse med en opfølgning på pesticidafgiften, men det økologiske aspekt er her ikke tænkt ind, og selvom alt politisk kan lade sig gøre, også en 100 procent omlægning til økologi, så mener Jens Erik Ørum, at det er vigtigt undersøge, hvilke omkostninger og konsekvenser sådanne politiske beslutninger vil have.

-Jeg og mine kolleger vil altid komme frem til, at hvis skal have 100 procent økologi, så bliver det rasende dyrt og vil have meget store konsekvenser. Det er også et spørgsmål om, om det det skal være markedsdrevet - det kunne det være så fint at få et udvalg til at kigge på, siger Jens Erik Ørum, som anslår at et nyt udvalg umiddelbart ville kunne nå i mål i løbet af samme tidsperiode, som i 1990'erne.