Abonnementsartikel

Tungvognscenter Nord opdagede i tre kontroller 11 traktorer med bremsefejl. 4 var så alvorlige, at de fik kørselsforbud.

I Viborg og Spøttrup nord for Skive samt området omkring Spjald mellem Herning og Ringkøbing i havde i sidste uge besøg af politiets Tungvognscenter Nord.

- Det var en målrettet traktorkontrol i forbindelse med, at der blev kørt rundt på vejene med forskelligt materiel til høsten. Men vi stoppede også andre tunge køretøjer, der kunne være interessante, oplyser politikommissær Claus Kjær-Petersen fra Tungvognscenter Nord i Aalborg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indsatsen var relativ intensiv med deltagelse af politiets mobile bremseprøvestand, der deles af politiets i alt tre tungvognscentre. Claus Kjær-Petersen fortæller, at den mobile bremsetester betjenes af tre specialuddannede politifolk, og at der var tilknyttet et antal politibiler, som kørte rundt for at at opsøge kørende landbrugsmateriel og eventuelt bringe dem hen til kontrolstederne.

Resultatet for traktorer var, at der i ugens løb blev stoppet i alt 22 traktorvogntog. 5 blev bragt ind til kontrol på Kåstrupvej ved Spøttrup, 11 blev undersøgt ved kontrollen ved asfaltbafrikken ved Spjald, og 6 blev kørt til inspektion ved kontrolstedet i Viborg.

I Spøttrup fandt politiet fire vogne med defekte bremser. I Viborg blev der fundet seks tilfælde af skævbremsning, og i Spjald var defekterne så alvorlige, at 4 traktorvogntog fik kørselsforbud.

- I Spjald fandt vi et vogntog med både defekte og slæbende bremser. Nogle vogne havde desuden dæk, der var så gamle, at de var møre, siger Claus Kjær-Petersen.

Ikke overraskende

Han er ikke overrasket over, at halvdelen af de kontrollerede traktorvogntog havde fejl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ved, at kontroltrykket er relativt lavt i yderområderne. Man er ikke vant til at se disse større kontroller herude, og når vi ikke kontrollerer så tit, så ser vi en forværring.

- Men resultatet svarer i øvrigt meget godt til det, som man som privatperson kan observere ved vognene. Der kan for eksempel være manglende trekanter, defekte blinklys og manglende lygter.

- Vi ser særligt mange af disse fejlbehæftede vogne i høsttiden, hvor der jo skal gøres en hurtig indsats for at høsten hjem i tørvejr. Men derfor skal materiellet jo være i orden alligevel. Har vognen stået ubrugt i længere tid - og kun bliver brugt i spidsbelastningsperioder - kan der være både rust og støv i bremserne, siger Claus Kjær-Petersen.