Institut for Folkesundhed er i øjeblikket ved at gennemgå eksisterende undersøgelse af helbredseffekter af luftforurening relateret til naboskab til husdyrbrug.

Er der helbredsrisiko ved at bo nabo til en svinebedrift? Det spørgsmål forsøger forskere i øjeblikket at finde svaret på. Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet gennemgår de rapporter og undersøgelser, der er lavet i blandt andet Holland om naboskab til husdyrbrug med henblik på at vurdere, om der er behov for en egentlig dansk vurdering af risikoen ved naboskabet.

På baggrund af et studie i Holland om de sundhedsmæssige konsekvenser og en film fra 2019 af Greenpeace "Nabo til en svinefabrik" besluttede Lea Wermelin tidligere på året at igangsætte en dansk undersøgelse.

Greenpeace-film

Ifølge Greenpeace-filmen har man i Holland påvist sammenhæng mellem store svinefarme og forhøjet sundhedsrisiko hos naboerne. I filmen fra 2019 talte Greenpeace med en række danske naboer til bedrifter. Naboerne fortalte om gener som hovedpine, kvalme og åndedrætsbesvær ved at bo nabo til bedrifterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Undersøgelsen er nu sat i gang på Institut for Folkesundhed med henblik på at kortlægge, om der er behov for en dansk risikovurdering af naboskab. Konklusionen og anbefalingerne forventes færdig i oktober/november i år, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Naboer bekymret

I marts i år holdt Landsforeningen mod svinefabrikker stiftende generalforsamling. Foreningen vil blandt andet arbejde for at sidestille store svinebedrifter med anden forurenende industri og regulere efter samme stramme lovgivning.

Talskvinden for landsforeningen, Helene Meden Hansen, udtalte under generalforsamlingen:

"Over hele landet frygter naboer for MRSA-smitte og forurening af ammoniak, metan og svovlbrinte, der blandt mange andre gener giver luftvejssygdomme og diarré. Stanken er ofte så slem, at man ikke kan gå udenfor. Døgnet rundt oplever omkringboende larm fra tonstunge lastbiler og hylende grise, udtalte talskvinden for Landsforeningen mod svinefabrikker i marts 2020.

Hos Danske Svineproducenter udsendte man tilbage i oktober 2019 en pressemeddelelse, hvor de gik i flæsket på Greenpeace:

- Det er uskønt, som Greenpeace på det seneste har brugt hollandske undersøgelser og enkeltstående tilfælde af luftvejsproblemer hos naboer til danske svineproducenter som argument for at nedlægge dansk svineproduktion. Men ikke mindst er det uskønt, som TV2 har ageret ukritisk talerør i stil med Greenpeace, skrev Per Bardum, direktør, og Kim Heiselberg, formand, i Danske Svineproducenter, som reaktion på både filmen og TV2-indslaget.

Efterlyser faglighed

Maskinbladet har været i kontakt med svineproducenterne i forbindelse med den nye undersøgelse på Aarhus Universitet, og producenterne står ved deres kritik af Greenpeace og af Landbrug & Fødevarer Svineproduktion (LFS) for ikke at træde i karakter i et TV2-indslag og forsvare de konventionelle danske svineproducenter.

- Vi skal aldrig lade det stå uimodsagt, når nogen kommer med en så alvorlig kritik af vores erhverv. Og derfor er det under al kritik, at LFS, der aflønnes af alle danske svineproducenter, og som dermed har både ressourcer og mange fagfolk ansat, ikke tog opgaven på sig, udtalte Kim Heiselberg dengang og henviste til, at LFS takkede nej til TV2's tilbud om at imødegå kritikken i TV Nyhederne.

Formand Kim Heiselberg mener, at LFS også skulle være langt mere proaktive på det faglige plan.

- For vi er naturligvis ikke interesserede i, at hverken vi selv, vores medarbejdere eller vores naboer bliver syge, pointerer formanden.

Danske Svineproducenter hilser undersøgelsen på Institut for Folkesundhed velkommen og ser frem til konklusionen.