Abonnementsartikel

Det er igen blevet tid for USDAs månedlige opdatering på ministeriets forventninger til den globale forsyningsbalance på de primære afgrøder. Jyske Markets kommenterer her på rapporten.

Ved første øjekast er rapporten positiv på majs. Om end der forventes en stigning i de globale slutlagre, som følge af endnu en justering opad på udbytterne, så var stigningen mindre end analytikerne havde forventet, skriver Jyske Markets.

Majsen handler indledningsvist op med godt en procent. For sojabønnerne hælder rapporten omvendt til den negative side på prisudviklingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
rich-media-3
Tabel: Jyske Markets.

En pæn stigning i den amerikanske produktion medfører højere amerikanske slutlagre, mens de globale lagre forventes at ende stort set uændrede, grundet en nedadgående revision af blandt andet de brasilianske indgangs- og slutlagre kombineret med øget forbrug.

Slutlagrene forventes dog at slutte noget højere end analytikerne havde ventet, hvorfor prisen på sojabønner faldt i omegnen af en procent i kølvandet på rapporten.

På trods af en faldende amerikansk hvedeproduktion, så forventer USDA marginalt stigende slutlagre for hveden, hvilket skyldes en opjustering af de europæiske indgangslagre. Både den amerikanske- og den europæiske hvede handler uforandret ovenpå rapporten.