sonsoreret-indhold

Johannes Kaasgaard Skovlygård ved Skjern fik til sæson 2019 leveret en ny GRIMME EVO 290 AirSep, og trods store udfordringer med vejret det første år er han ikke et sekund i tvivl om, at det er det rette valg.

På Skovlygård driver Johannes Kaasgaard en større full-line griseproduktion samt planteavl på cirka 550 hektar. Jordtypen er JB1-4 og hovedafgrøderne er vårbyg og vinterhvede, der anvendes til foder. Derudover dyrkes der frøgræs, og siden 2015 har der også været industrikartofler i markplanen. Første år blev der lagt 35 hektar, og år for år er arealet øget, og i år dyrkes der 115 hektar med kartofler.

Første år klarede maskinstationen hele processen lige fra strenglægning til optagning af kartoflerne. Andet år blev der investeret i bedplov, strenglægger og lægger.

- Her på egnen er vi beriget med rigtig mange sten, og for at minimerer mængden af sten i jorden, blev stenene ikke lagt i strenge men læsset på vogn og fjernet fra marken. Efterhånden som arealet med kartofler blev større, blev det en arbejdsmæssig belastning at få markerne renset for sten og får kartoflerne i jorden til tiden, siger Johannes Kaasgaard.

Den passer lige til os

Johannes Kaasgaard var derfor på jagt efter et system, der kunne minimere arbejdsbelastningen i det travle forår, og derfor så han også med det samme et stort potentiale i GRIMME AirSep, hvor det nye koncept, med luft der adskiller kartofler og sten fra hinanden på optageren, overflødiggør stenstrenglægning.

rich-media-1
GRIMME EVO 290 AirSep er med stentank, og derfor samles stenene sammen, og allerede første efterår blev det til rigtig mange tons.

- Vi så optageren i drift i efteråret 2018 og blev virkelig imponeret over, hvad den kunne præstere, og hvor rene kartoflerne var. Derfor bestilte vi en optager til sæson 2019, siger Johannes Kaasgaard.

Bundløse marker og mudder gav problemer

Optageren blev spændt efter gårdens Massey Ferguson 8480, og så fik medhjælper Jakob Nim Jensen elleres sin ilddåb i kartoffelmarken.

- Det var første gang jeg sad i en traktor efterspændt en kartoffeloptager, og jeg må sige, at det blev et udfordrende efterår. I starten gik det fornuftigt, men efterhånden som regnmasserne tog til og gjorde kartoffelmarkerne til det rene pløre, fik vi problemer. Optageren kører på en bogiemontering i venstre side, hvorimod den i højre side kører på et enkelt hjul, og når den sank i, fik traktoren problemer, og jeg skulle hjælpes fri. Løsningen ville være et hjultræk, men det leveres desværre ikke på EVO 290 AirSep, siger Jakob Nim Jensen og fortsætter:

- Rensesystemet arbejdede til gengæld fint i det fugtige jord og leverede en pæn færdigvare. Udfordringen var, at jorden, der blev sorteret fra, var så tung og klistret, at det hobede sig op og gav problemer et par steder i maskinen.

Opbakning men ingen løsning

På trods af de mange problemer, og skuffelsen over at den nyindkøbte optager ikke kørte, som da de så den demonstreret året før, så roser både ejer og chauffør fabrikken og i særdeleshed GRIMME Skandinavien for at stå bag produktet.

- Montørerne fra GRIMME Skandinavien har gjort hvad de kunne, for at holde os kørende. De har serviceret os på alle tidspunkter af døgnet, og har også foretaget ændringer, der har fået det til at gå lidt bedre. Fabrikken i Tyskland sendte også et par ingeniører herop, og i de to dage, hvor de kørte med, rystede de flere gange på hovedet, over de ekstreme forhold, som vi havde til at bjærge kartoffelhøsten. Jeg er sikker på, at det var noget af en øjenåbner for dem, og jeg er spændt på at se, hvilke løsninger, de er kommet frem til, når de kommer og opdaterer optageren, siger Jakob Nim Jensen.

Vi tror på projektet

Drillerierne i efteråret 2019 har ikke fået Johannes Kaasgaard til at miste modet, og han er stadig overbevist om, at AirSep er det rette valg på de stenede jorde.

- Vi nedfælder gylle og ammoniak forud for kartofler, og når vi ikke skal strenglægge, kan vi gå i gang med at lægge kartofler, lige så snart ammoniaknedfælderen har forladt marken. Det betyder, at vi kan få kartoflerne i jorden til tiden, og samtidig sparer vi minimum en mand i hele forårsperioden. Læggeren er bygget sammen med en kraftig grubber, der løsner jorden og trækker de store sten op på overfladen, så de let kan fjernes, siger Johannes Kaasgaard.

Både Johannes Kaasgaard og Jakob Nim Jensen tror på projekt AirSep, og de glæder sig begge til at se de ombygninger, som GRIMME laver på optageren, før sæsonen indledes. Hvis fabrikken i Tyskland mangler inspiration til yderligere forbedringer og udvikling af eksempelvis hjultræk og elevator på stentanken, så er Jakob Nim Jensen fuld af gode ideer.