sonsoreret-indhold

Syngenta meget positive tilbagemeldinger om imponerende udbytte-resultater i Hybridvinterbyg.

Det gælder både i officielle landsforsøg, men også fra landmænd, som er positive overraskede over de generelt høje udbytter, som de har høstet i deres Hybridvinterbyg i år.

I skrivende stund foreligger der resultater fra fire forsøgslokaliteter i Landsforsøgene og fra otte supplerende forsøg.

Tendensen er klar. Hybridvinterbyg-sorterne klarer sig godt, både på lettere og sværere jorde og giver generelt et merudbytte på mellem 500 og 1000 kg ekstra pr. hektar. Dette skyldes uden tvivl Hybridvinterbyg-sorternes gode buskning i efteråret kombineret med sorternes generelt gode tørkeresistens.

Stabilitet

I nedenstående tabel ses, hvor stabile Hybridvinterbyg sorterne desuden er set over en flerårig periode. Hvert år ligger de i top, i modsætning til ikke hybrider. Her er udbytterne langt mere varierende.

rich-media-1
* Foreløbige tal fra Landsforsøgene pr. 30 juli 2020. 4 Forsøg. Kilde: Sortinfo.dk. Uddrag af Landsforsøgene 2017-2020.

Sorterne Jettoo og SY Galileoo ser ud til at have et rigtig godt år. Disse to sorter ligger helt i top på stort set hver eneste lokalitet i Danmark. Sorterne Toreroo og SY Kingsbarn følger flot med. Toreroo har en rigtig god resistens mod alle de vigtigste svampesygdomme og en god stråstyrke. SY Kingsbarn er en nyhed og har kun været i Landsforsøgene 2019-20. Sorten er kendetegnet ved en god kernekvalitet, der fuldt ud matcher de bedste to-radede sorter.

Det er fjerde år i træk, at Hybridvinterbyg-sorterne indtager de første pladser i Landsforsøgene, hvilket viser sorternes store stabilitet. Ofte ser vi nye sorter, som er tæt på at matche Hybriderne i et enkelt år, men set over en 4. årig periode har ingen den samme stabilitet.

Tidlig såning

Hybridbyg-sorter skal ikke dyrkes som almindelige vinterbyg-sorter. De skal først og fremmest sås tidligt for at kunne sås med en lille udsædsmængde. Tidlig såning, betyder også mulighed for langt større udbytte. Typisk vil såning første uge af september betyde cirka 1,0 ton ekstra i forhold til sidste uge af september. Ligeledes betyder såning inden den 7. september, at afgrøden tæller ind i efterafgrøde-regnskabet i forholdet 2:1

Hybridvinterbyg er på mange måder en attraktiv afgrøde. Foruden det høje udbytte giver den også mulighed for at opnå flere gode høstdage, bjærge tørt halm og få sået vinterrapsen rettidigt.

Vi forventer stor efterspørgsel på Hybridvinterbyg-sorterne Jettoo, SY Galileoo, Toreroo og SY Kingsbarn i år, så det er en god ide, at skynde sig at bestille en eller flere af de ovennævnte sorter hos såsæds- leverandørerne, hvis du skal så vinterbyg i år.

Den korrekte udsædsmængde på en konkret lokalitet kan beregnes ved hjælp af Syngentas udsædsberegner på hjemmesiden