Abonnementsartikel

Hos Agro Alliancen er man cirka en femte del henne med frøhøsten, med fornuftige udbytter.

Førsteårs strandsvingel er et overstået kapitel og det sidste læs hvidkløver køres bakkes ind på tørreriet, da Maskinbladet lægger vejen forbi Ravnholt, som er én af partnerne i driftsfællesskabet Agro Alliancen på det østlige Fyn. Med afslutningen af hvidkløveren mangler bedriften rajgræsset og anden års strandsvingel, som direktør Bo Jensen forventer man først tager efter regnvejret, som er meldt op til weekenden:

- Jeg er ikke så nervøst for at lade rajgræsset stå, man kan hurtigt få for meget græs ind på lager, som ikke helt er klar til høst, og efterfølgende have for store omkostninger til nedtørring. Og lige nu er græsset ikke overmodnet, fortæller den fynske direktør.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Bo Jensen, direktør for Agro Alliancen, tilser hvidkløveren, som netop er lagt på planlageret.

Dobbelt op på bier

Han fortæller, at udbyttterne i hvidkløveren har været meget fornuftigt og han forventer 1.000 kg renvare efter frarensningen.- Det er dog ikke unormalt med udbytter på den gode side af 1.000 kg. Tilbage i 2018 havde vi 1.200 kg renvare i hvidkløveren.

Han fortæller, at én af strategierne for at nå derned er antallet af bier på marken

- Vi har fire bi-familier pr. hektar, hvilket er dobbelt så mange, som andre, men vi kan tydeligt se gevinsten.

Han fortæller, at man har læ-gårde til bierne af bigballer, og det ikke kun er i kanten af marken.

- Vi har bigballerne og bistaderne til også at stå midt på marken, og det giver bare en super god bestøvning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-4
Rajgræs-høsten forventes først at påbegyndes efter weekendens regenvejr. Der er dog blevet høstet en smule rajgræs for en nabo.

Rapsen er klar før kornet

Bo Jensen vurderer, at der går mindst 10 dage inden høsten fortsætter med andre afgrøder hos Agro Alliancen.

- Vores raps er nok klar før kornet, men der går lige 10 dages tid endnu, inden vi kommer over i andre afgrøder.

Hos Agro Alliancen man 2.200 hektar planteavl, og selskabet er opstået som et resultat af samlægningen af Ravnholt Gods og Egeskov Gods markdrift.

rich-media-5
Der lægges frø på lager hos Agro Alliancen.

Efter høsten 2020 har man lavet en aftale med Brahetrolleborg Gods, som at drive deres 225 hektar med i driften på Agro Alliancen.

- Vi har gennem det seneste halve år forhandlet om, hvordan vores konkrete samarbejde kunne sammensættes. For os handler det ikke kun om at drive jord, men at dyrke jorden i respekt for de ønsker og de værdier som bortforpagter har. I den netop indgåede aftale, er vi kommet hinanden godt i møde, og i første omgang dyrker vi deres jord som vores eget. Over tid, skal vi så begynde at indgå i et tættere partnerskab, hvor vi i højere grad kan udnytte hinandens kompetencer, fortæller Bo Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For Agro-Alliancen er det nye samarbejde startskuddet i en strategi om at drive mere jord. Målet er at fordoble det dyrkede areal indenfor 5 år. Der arbejdes derfor på højtryk med at finde en model for, hvordan fremtidige aftaler kan se ud

rich-media-7
De to Claas Lexion 780'er med 40 fods MacDon-skæreborde, når et større areal at se til i fremtiden hos Agro Alliancen.