Abonnementsartikel

Noteringen forbliver på 10,50 kroner, lyder det fra Danish Crown.

Ifølge Danish Crown bliver noteringen for uge 31 fortsat på 10,50 pr. kilo slagtesvin.

Markedsberetningen fra Danish Crown: Stabiliseringen af det europæiske marked for grisekød fortsætter. Efterspørgslen er i bedring og generelt flyttes varerne i et jævnt tempo.

- Den panik, vi så igennem flere uger, er stort set væk. Efter en lang periode med pres på priserne begynder genåbningen af Europa nu at slå igennem, hvilket særligt ses i en langsom bedring af efterspørgslen fra foodservice-segmentet og til dels også forædlingsindustrien, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork.

Der er en god efterspørgsel på forender, bove, nakker og skinker, mens afsætningen på kamme, bacon og brystflæsk er stabil.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til landene udenfor Europa er der fortsat et godt salg til Japan, og interessen fra Kina er igen stigende.

Slagtesituationen

Tilmeldingen til uge 30 blev noget højere end forventet, og det betyder, at der udsættes 33.000 grise til uge 31. Der arbejdes på at udligne de regionale forskelle.

Den forventede tilmelding til næste uge passer med den planlagte slagtekapacitet, og derfor forventes det, at der også skubbes omkring 33.000 grise til uge 32.

For søernes vedkommende udsættes 109 søer til uge 31, og det forventes at nogenlunde det samme antal udsættes til uge 32.

Ovenstående plan forudsætter, at slagterierne ikke rammes af større tekniske nedbrud, samt en tilmelding på niveau med Danish Crowns prognose.