Abonnementsartikel

Alltech Danmark giver her en status på mykotoksin-situationen i Danmark.

Alltech Danmark har samlet resultaterne fra deres 37+ laboratorier fra perioden 1. januar - 1. juli, skriver Alltech Danmark.

De husker samtidig på, at det er summen af mykotoksiner i det samlede foder, der udgør risikoen. Det vil sige selv om for eksempel halm har en høj risikofaktor, så er optaget hos eksempelvis svin ikke ret stort og i sig selv, udgør det måske ingen risiko.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis det udfodres sammen med andre fodermidler med moderat til højt indhold af mykotoksiner, så kan der sandsynligvis opstå udfordringer. Derfor kig altid på dyrene, produktiviteten og sundheden i samme ombæring, skriver Alltech Danmark.

Grise

Det første halvår af 2020 er generelt af god kvalitet, når vi kigger på mykotoksiner. Hvis der var områder, man skulle være opmærksom på, så var det i halm, hvor vi så et højt indhold af blandt andet type B Trichothecenes, som gjorde, at den samlede risikovurdering (REQ) for grise lå på 87,3 ppb, hvor alt over 50 ppb betragtes som værende i høj-risiko.

Byg- og hvedeprøverne havde forekomster af flere forskellige toksiner, dog viste den samlede risikovurdering, at forekomsten af mykotoksiner i prøverne kan betragtes som moderat-risiko.

Resultaterne for roepillerne viste en tilstedeværelse af Zearalenones, men i en mængde der betegnes som lav-risiko.

Kvæg

I år har vi også analyseret en række prøver af frisk græs, fordelt over hele Jylland, her var indholdet af mykotoksiner meget højt, ligesom hos majsensilagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er nok et udtryk for, at en del af prøverne er udtaget på baggrund af en mistanke hos dyrlæge eller besætningsejer, men vær obs. på dette.

Både majs og græsensilage kom ud med en høj risikovurdering (REQ) på 150 ppb. Resultaterne for TMR-prøverne, kom ud med en meget høj samlet REQ på 388,3 ppb det var mykotoksin-gruppen Other Penicillium Mycotoxins, der gjorde udslaget med et indhold på 342,2 ppb, hvor 200 ppb anses for at være højt.