Abonnementsartikel

Det er ikke urealistisk at opnå en besparelse/merindtjening på 140.000 kroner pr. år.

Malkerobotter kom til Danmark i slutningen af 90'erne. I de 20 år, der nu er gået siden introduktionen, er der kommet langt mere teknik i robotterne, og på trods af en masse opdateringer står mange af de første malkerobotter til udskiftning i disse år.

En ny malkerobot koster i dag omkring 800.000 kroner pr. stk. inkl. 1 års servicekontrakt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det, som bærer økonomien ved udskiftningen, kan især henføres til fire forhold:

Besparelse på servicekontrakten
Mindre forbrug af vand og el
Øget mælkekvalitetstillæg
Flere malkninger og dermed en højere mælkeydelse
Hertil kommer måske besparelser på lønudgifterne i kraft af færre alarmer.

Konkret vurdering

Man skal selvfølgelig være forsigtig med at generalisere, hvor stor merindtjeningen er, da det vil bero på konkrete vurderinger på den enkelte ejendom, men besparelse/merindtjening på 140.000 kroner pr. robot er ikke urealistisk.

Herfra skal trækkes finasieringsomkostningerne. I dag sker finansieringen via leasing eller købekontrakt. Løbetiden er typisk 8-10 år, og renten omkring 3% p.a. Ydelsen vil være ca. 94.000 kr./år. Det vil sige, at der bliver et likviditetsoverskud på ca. 46.000 kr./år pr. robot.

På positivsiden kommer også bedre software til håndtering af ydelsesdata, mere skånsom malkning og måske et generelt bedre arbejdsmiljø på grund af færre alarmer.