Abonnementsartikel

Et nyt forbud fra regeringen blev torsdag vedtaget i Folketinget. Forbuddet skal sikre, at der ikke fremadrettet sprøjtes, pløjes eller gødskes på en række engområder i Danmark.

Fugle, padder, insekter og vilde blomster er i tilbagegang og har behov for mere plads og levesteder, hvis det står til regeringen. For nylig fik miljøminister Lea Wermelin (S) gennemført en biodiversitetlov der beskytter paragraf 3-arealer.

- Vi skal passe på de tusindvis af dyre- og plantearter herhjemme som er i fare for helt at forsvinde. På globalt plan taler man om cirka en million arter, der er i fare for at forsvinde. Alt dette kan vi ikke løse med kun et værktøj. Der er behov for, at vi kigger bredt på, hvordan vi gør det. Et skridt er, at vi nu sikrer et forbud mod at sprøjte og gøde på de naturbeskyttede paragraf 3-arealer, siger miljøminister Lea Wermelin til Klimanyt.

Det nye forbud træder i kraft i 2022.