Efter cirka tre ugers lukning af slagteriet i Rheda i Tyskland er der gennemført en lang række tiltag og tests, som skal sikre, at produktionen kan igangsættes igen.

Onsdag den 8. juli fik alle administrative medarbejdere lov til at vende tilbage til arbejdet under forudsætning af, at de ikke er underlagt anden form for karantæne. Det giver håb om, at en gradvis åbning af produktionen kan finde sted inden længe, skriver Tican i deres Uge Orientering.

Lukningen af slagteriet i Rheda har betydet et kollaps i somarkedet og en overforsyning af slagteklare grise på det tyske marked med et betydeligt noteringsfald til følge.

- Der har i perioden været undersøgt forskellige alternativer til at få slagtet søer, men dette har kun i meget begrænset omfang været muligt. Vi vil sideløbende med genåbningen af Rheda fortsat undersøge alternative muligheder for slagtning af både søer og økologiske grise, skriver Tican.