sonsoreret-indhold

Hybridrug fremmer soens helbredstilstand og er samtidig et plus for klimaet.

Mennesker og grise har meget til fælles, blandt andet at de kun har en mave, at de er mere eller mindre altædende, samt at de skal have en alsidig kost for at forblive sunde.

Korn og proteinrigt foder sørger for, at slagtesvin hurtigt opbygger en masse muskler. Et balanceret sammensat foder er afgørende for, at det skal lykkes. De senere år er der kommet mere rug i foderblandingerne. Og rugen - den glemte kornart - kommer formentlig til at spille en større rolle i fremtiden, måske endda i kombination med raps.

6-R-koncept er navnet på et innovationsprogram støttet af det føderale ministerium for fødevarer og landbrug i Tyskland. De 6R står for: "Regional Renæssance for Rug og Raps gennem en Reduktion af problemer inden for afgrødeproduktion og dyreproduktion som følge af en Revurdering af de to afgrøder som fodermiddel ".

Det handler om sundhed og dyrevelfærd, men også om bæredygtighedsaspekter og klimavenlig produktion. Foruden "det Frie Universitet Berlin" er Universitetet i Bonn og Veterinæruniversitetet i Hannover sammen med KWS Cereals i Bergen med i det store projekt.

- Rug er ikke en ny foderafgrøde til dyr. Men igennem mange år var rug blevet en andenklasses afgrøde, som også blev behandlet derefter. Det er så forkert​​, siger professor Jürgen Zentek fra Institute of Animal Nutrition på det frie universitet i Berlin.

Det aromatiske, lidt bitre korn har længe haft et imageproblem.

For det første var udbytterne i rug sammenlignet med hvede mindre. For det andet var rug mere følsom over for angreb af meldrøjersvampen. Meldrøjersvampen er meget giftig for både mennesker og dyr. Tidligere var det svært at frarense disse schlerotier og sporer. I dag er det muligt at bruge sigter og farveskannere til at fjerne schlerotier og sporer, selvom det fordyrer processerne.

En endnu mere oplagt løsning er, at landmændene sår moderne hybridrug, der er forædlet til at blive markant mindre angrebet af meldrøjer. Så kan de til fulde udnytte rugens positive egenskaber, nemlig at rug indeholder mere fiber end hvede. At rug også trives på golde, sandede jorde, lider mindre af bladsygdomme og er hårdfør ned til minus 25 grader celsius. Takket være hybridrugens karakteristiske og store rodsystem - forbruger hybridrugen nemlig markant mindre kvælstofgødning og en tredjedel mindre vand i forhold til hvede.

Jürgen Zentek undersøger hvordan hybridrug påvirker sundheden for Svin. Fodring med hybridrug viser, at der er meget positive effekter på grisens tarmsundhed.

- Hybridrug indeholder flere af de såkaldte ikke-stivelses-polysaccharider end for eksempel hvede. Disse ikke-stivelses-polysaccharider brydes ikke ned i tyndtarmen og skal ud i tyktarmen for at blive nedbrudt. Det er enzymer og mikroorganismer der omdanner disse polysaccharider til smørsyre. Smørsyren fodrer tyktarmens slimhinde og vurderes at have positive effekter på regulering af inflammatoriske processer, forklarer Jürgen Zentek.

Dyrlæger på Veterinærer universitetet Hannover arbejder også med rug til foder igennem 6R-projektet, og de har netop fundet en statistisk sikker sammenhæng mellem forbrug af rug i foderrationen og salmonellainfektioner hos grisene. Større mængder rug i foderrationen, 30 procent og mere af kornrationen reducerer eller eliminerer salmonella i besætningerne. Sundere svin har brug for mindre antibiotika, det er godt for helbredet af både svin og mennesker, ligesom det er positivt for hele miljøet. Rug er et rigtig superfood, ligesom det jo i øvrigt er det for os mennesker og vores tarme.

Vigtigt er også: lange transportveje elimineres, fordi rugen trives i vores region - i Østtyskland. Ikke mindst i Brandenburg, dyrkes der traditionelt en masse rug.

Rapsmel, et proteinrigt biprodukt fra produktionen af rapsolie, er også interessant som dyrefoder. Rapsmel er proteinleverandør og passer derfor rigtig godt sammen med hybridrug i foderet, understreger Professor Jürgen Zentek.

Det handler også om mere bæredygtighed i fødevareproduktion - i produktion af brød såvel som kød, mælk og æg. Biprodukter som rugklid bør bruges i stigende grad fremadrettet.

Hvis alle 18.000 svinebedrifter i Tyskland med i alt omkring 17 millioner dyr begynder at fodre med mere hybridrug i foderblandingerne, vil det betyde udledning af 20 procent mindre kuldioxid og en besparelse af emissioner fra landbruget på 6,5 millioner tons.

Hertil skal det selvfølgelig lægges, at hybridrug er mere modstandsdygtig over for tørke og derfor bedre rustet til klimaændringer end hvede. Hybridrugen er derfor en væsentlig brik i sikringen af en lokal foderkornsproduktion i fremtiden - med højest muligt output pr. hektar.

Der er således mange gode grunde til at give rugen en renæssance som ingrediens i dyrefoderet. Hvad siger svinene? Ingenting de spiser med glæde både rapsmel og rug.

Måske skulle du også skifte mere af hveden ud med en robust og højtydende hybridrug - der er mange gode argumenter for det.

Af Professor Dr. Jürgen Zentek, Institut für Tierernähung, Frei Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 49, 14195 Berlin.
Original artikel: Superfood für die Sau. Artikel fra "Der Tagesspiegel" Sonntag 21. Juni 2020
Oversat af Jacob Winther Nymand, PMI Feed Wohlde/KWS Scandinavia A/S efter tilladelse af Prof. Zentek.