Stadig flere vælger at få scannet drænkortene ind i et program, der kan hjælpe dem i arbejdet med at vedligeholde eksisterende og projektere nye dræn.

For cirka 200 kroner pr. drænet hektar kan man få digitaliseret sine drænkort. Det oplyser Morten Linnemann Madsen, der er natur- og miljørådgiver for LandboThy. Han er uddannet landinspektør og en af de endnu få personer, som beskæftiger sig med den proces at føre gamle drænkort af papir over i en digital form.

Prisen kan svinge, men det er hvad svineavler Søren Nielsen, Hurup Thy, har betalt for at få sine drænkort digitaliseret. Han har nu i fire år haft gode erfaringer med at kigge på sin mobiltelefon, tablet og pc-skærm i stedet for på kopier af gamle, gulnede, håndtegnede drænkort, der kan være både 60 og 70 år gamle.

Ifølge Morten Linnemann Madsen ønsker stadig flere landmænd at få digitaliseret deres gamle drænkort.

Mange fordele

Søren Nielsen ser adskillige fordele ved at arbejde med digitale drænkort:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Tidligere kunne jeg bruge halve dage med rendegraveren på at lede efter dræn. Nu sparer jeg tid og penge, fordi de digitale kort er mere præcise, fortæller han.

Af andre fordele nævner Søren Nielsen, at man på en nem måde kan lægge nye informationer ind.

- For eksempel når jeg finder en våd plet, eller når jeg skal have registreret placeringen af et genfundet dræn.

Søren Nielsen har enkelte områder, der slet ikke findes drænkort over. Her har han sammen med sin lokale drænmand fået sporet de gamle dræn med en sonde, hvorefter de er blevet registreret i det digitale kort. Dermed undgår man at komme til at lægge et nyt dræn, hvor der er et gammelt, der blot skal renses.
Og skal en entreprenør grave kabler ned på ens jord kan han bruge de digitale kort til at undgå at beskadige drænene.

Med i Farm Tracking

Desuden nævner Søren Nielsen den fordel, at hans drænkort ligger som en del af registreringsprogrammet Farm Tracking, og dermed ligger de sammen med alle de andre registreringer af behandlingerne i marken.

En mere generel fordel er, at mange landmænd i dag skal overskue store arealer som følge af, at de gennem årene har opkøbt jordlodder. Ved at have alle kortene tilgængelige i samme app øges overskueligheden, og i øvrigt kan enhver medarbejder, der kører i marken, registrere våde pletter og andre indsatsområder.
Læs mere om besøget hos Søren Nielsen og processen med at føre papirkortene over i digital form i næste udgave af Agro, der udkommer den 10. juli.