Det vil mindst koste landmanden 400 til 600 kroner pr. hektar, hvis politikerne reducerer landmandens brug af plantebeskyttelsesmidler til en behandlingshyppighed til 1,7. Det viser beregninger fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Pesticidplanens mål medfører, at danske landmænd i gennemsnit skal sprøjte deres marker med 1,7 standarddoser pesticider årligt mod i dag 2,4. For en landmand med en gård på 100 hektar vil det betyde 40.000-60.000 kroner om året.

- Det er langt dyrere, end Fødevareøkonomisk Institut anslog i en rapport i efteråret.

- Men beløbet dækker over store forskelle. Reelt vil det ikke længere kunne betale sig at dyrke kartofler i Danmark. Til gengæld vil landmænd, der fortrinsvis dyrker græs på markerne ikke tabe ret meget, lyder det fra Landscentret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fødevareøkonomisk Institut anslog, at det vil koste en landmand med en gård på 100 hektar mellem 6.000 og 10.000 kroner om året at reducere behandlingshyppigheden til 1,7.

- Fødevareøkonomisk Institut har langt fra regnet alle omkostningerne med, siger Carl Åge Pedersen, direktør i Landscentret, Planteproduktion.

Fra Landscentret fremhæver man, at Fødevareøkonomisk Institut blandt andet forudsætter, at mekanisk bekæmpelse som radrensning i roer og hypning af kartofler helt eller delvis erstatter de kemiske ukrudtsmidler.

- Men modellen tager ikke højde for, at en typisk kartoffelbedrift i dag har 100 hektar med kartofler, hvor man slet ikke har den arbejdskraft, der skal til, for at bekæmpe ukrudtet mekanisk i den korte periode, der skal luges.

- Og man er afhængig af, at vejret holder tørt. Kemisk bekæmpelse er langt mere uafhængig af vejret.

- Landscentret vurderer, at manglen på arbejdskraft vil udgøre en snæver flaskehals, da der inden for tre uger i april, maj og september skal ansættes over 2.200 ekstra mand i landbruget. Samtidig er det sæsonen, hvor landmanden selv skal så og køre gylle ud på markerne.

- Det er helt urealistisk, at det kan lade sig gøre. Vi tror, at afgrøderne vil mislykkes i langt højere grad, og at det vil medføre store tab for landmanden, siger Carl Åge Pedersen.