Agerskovgruppen opfordrer alle landmænd til at gøre fælles front mod statens tidsfrister for efterafgrøder og kvotetræk for overskridelse.

I fredags indsendte landmandsgruppen Agerskovgruppen en stævning mod Miljøministeriet for det afgrødepres, som erhvervet er udsat for. Gruppen ønsker tidsfristen for etabIering af efterafgrøder og sanktioner med kvotetræk bortdømt.

- I Agerskovgruppen vurderer vi at, vi har en rigtig god sag, og vi ønsker, at alle ramte landmænd nu gør fælles front. Vi opfordrer alle ramte landmænd til at få opgjort deres tab til brug i den fælles kamp. Det skal ikke lykkes styrelsen at tage landbrugspakkens forbedringer fra os med datotyranni og kvotetræk, udtaler Agerskovgruppens formand Jens Peter Aggesen.

Mange er ramt

Agerskovgruppen meddeler, at mange er ramt med 40-50 procent af deres areal, hvor de er tvunget til at så tvungne efterafgrøder, herunder MFO, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder. Foreningen bekendt opsættende virkning ved Københavns byret for at få underkendt det samlede krav, som både reducerer produktionen, fordi sædskiftet tvinges ændret, og som i øvrigt er praktisk umuligt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er ved at lave beregninger på endnu flere end de 25, som allerede har stillet deres tal til rådighed for sagen, beregnet af LandboSyd. Vi kommer op på mange flere, og vi kan ikke få for mange. Dommerne skal have det bedst mulige grundlag at vurdere opsættende virkning på, og derfor appellerer vi til, at alle, som er ramt af de samlede efterafgrødekrav på f.eks. 40 procent og derover, til at melde sig, siger Jens Peter Aggesen og tilføjer:

Brug for opbakning

- Vi har brug for bred opbakning for at kunne komme i mål, og ved at være endnu flere viser vi dommeren, hvorfor vores sag skal have betydning for alle danske landmænd. Vi vil have, at vores sag kommer alle danske landmænd til gavn.

Foreningen ønsker også, at landmænd, som sidste år ikke kunne nå at opfylde de dagældende efterafgrødekrav inden 20. august, og som derfor fik et kvotetræk for i år melder sig.

- Vi har jo brug for at vise dommeren, at staten godt ved, at det datotyranni er umenneskeligt. Og når man så kommer med flere krav til os til den samme dato, selvom man godt ved, at vi ikke kan overholde den, kan man godt få den tanke, at der er nogen, som vil landbruget det skidt. De kvotetræk som vi bliver stillet over for nu for at så efterafgrøder efter 20. august - er mindst 27 kg N per hektar for en svineproducent.

- Man vil tage landbrugspakkens forbedringer fra os med en umulig tidsfrist og efterfølgende kvotetræk. Det skal de ikke få lov til, og hvis vi står sammen og lægger virkeligheden frem for dommerne, har vi i Agerskovgruppen tillid til, at vi får det stoppet inden den foranstående sæson starter, lyder det fra Jens Peter Aggesen..