Abonnementsartikel

Landbrugets Biomasseleverandører er på rekordtid etableret som en stærk enhed, der er talerør og rådgivningsenhed i landbruget.

Formænd og bestyrelsesmedlemmer fra 14 leverandørforeninger til biogas spredt i Danmark mødtes i aftes på Scandic i Kolding for at gøre status og drøfte de videre skridt for Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL), skriver Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL) i en pressemeddelelse.

Sammenslutningen blev stiftet den 13. januar i Vojens og har siden arbejdet benhårdt på de målsætninger, som på dette tidspunkt blev opstillet for LBBL.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formand Erling Christensen indledte mødet med at gøre status på de første fem måneder af sammenslutningens eksistens. Vi har på rekordtid nået store vigtige skridt:

- Vi er gået fra 4 leverandørforeninger med 300 medlemmer til 14 leverandørforeninger med i alt 1000 medlemmer - og flere er på vej.

- Energi- og landbrugstoppen er gået fra skepsis til os i starten til, at vi nu tages meget seriøst, og vi inddrages nu som landbrugets talerør i forhold til optimering og udbygning af biogas i hele Danmark.

- Vi bliver inddraget rundt i landet med vores viden og erfaringer ved nye anlæg og leverandørforeninger.

- Vi har forhandlet aftaler på plads, som sikrer, at landmænd motiveres til driftsinitiativer, der sikrer den grønne omstilling og baner vejen for yderligere udbygning af anlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er fortsat i gang med væsentlige forhandlinger, som vi har store forventninger til.

Videndeling mellem leverandørforeninger er en væsentlig del for LBBL. Hver leverandørforening fik på mødet plads til at redegøre for deres lokale forhold og arbejdet i egen leverandørforening.

Videre arbejde

Mødet sluttede med drøftelse af foreningens fremtid. Aftalen fra starten med LBBL var, at det skulle etableres med enkel og manøvredygtig struktur, så vi eventuelt senere let kunne lukke igen ned igen, når opgaven var løst.

Der var på mødet klart og entydigt signal og mandat til arbejde videre, for der er stadig meget at kæmpe videre for.

Flere gav udtryk for, at vi faktisk ikke har noget valg: Klimatiltag og bæredygtighed er tidens helt klare nøgle til at sikre samfundets omstilling til en mere grøn energi- og transportsektor, hvor fossile brændsler udfases.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal som landmænd inddrages og levere på den dagsorden, så Landbrugets Biomasseleverandører skal fortsætte arbejdet og styrkes yderligere i den kommende tid.

Erling Christensen og Peter Høj sluttede mødet med:

- Vi som forretningsudvalg vil efter sommerferien med dette klare signal fremlægge oplæg til medlemmerne på en forretningsplan for et endnu stærkere LBBL.