Ifølge Danish Crown er markedet for kalve- og oksekød uforandret sammenlignet med sidste uge.

Markedsberetning fra Danish Crown: Køer, kvier og stude over 42 måneder ender på +0,30 øre/kg.

Markedet for okse- og kalvekød er stort set uforandret på alle markederne sammenlignet med sidste uge.

På hjemmemarkedet ses der forholdsvis stabilt niveau i forhold til sidste uge. Det gode vejr har medført en øget interesse omkring grill-udskæringerne.

Der ses en bedring i eksporten til Sydeuropa som fortsat er i fremgang og interessen øges hele tiden til det bedre.

Der noteres en bedring i efterspørgslen på færdigfedede køer til gastronomien. Forventningen er dog, at det bliver i en forholdsvis kort periode, indtil lagrene rundt om i Europa er fyldt op, og den sydamerikanske eksport er tilbage i fuld styrke.