Abonnementsartikel

FirstFarms A/S sælger 1.675 hektar jord og opjusterer forventninger med 20 millioner kroner i 2020.

FirstFarms A/S underskrev tirsdag en betinget salgsaftale (SPA). Aftalen er indgået i forlængelse af Head of Terms om salg af 1.675 hektar jord i Vestrumænien (selskabsmeddelelse nr. 9 af 30. april 2020), skriver virksomheden i en pressemeddelelse.
Den forventede salgspris udgør 85 millioner kroner. Handelen forventes gennemført i trancher over de kommende 8-11 måneder.
Avancen ved salget forventes at påvirke EBIT med 40 millioner kroner over de kommende 11 måneder.

FirstFarms opjusterer de udmeldte forventninger til 2020 med 20 millioner kroner. Der forventes nu et EBITDA-resultat i intervallet 95-120 millioner kroner og et EBIT-resultat på 45-70 millioner kroner. Der blev i 2019 realiseret et EBITDA på 96 millioner kroner og EBIT på 48 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anders H. Nørgaard udtaler:

- Med dette salg realiserer vi en væsentlig og tilfredsstillende avance fra vores udvikling af jorden i Vestrumænien, siger Anders H. Nørgaard.

- FirstFarms' jord er i vores regnskab bogført til anskaffelsespriser og ikke dagspriser. Det er derfor først ved et salg af jorden, at den opsparede værdiforøgelse af jorden realiseres. Derfor er jeg glad for at de væsentlige skjulte værdier i vores jordportefølje delvis kan realiseres ved dette salg, siger han.

Anders H. Nørgaard uddyber:

- Vi har ultimo 2019 en bogført jordværdi på 346 millioner kroner (9.200 hektar) med en vurderet dagspris på 615 millioner kroner. Vi vurderer løbende jordstrategien i de enkelte afdelinger, og hvorvidt jorden skal drives, udlejes eller sælges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med salget styrkes FirstFarms' likvide beredskab med 85 millioner kroner, da jorden ikke er belånt.
Jorden er opkøbt i 2007-2008 og har været drevet af FirstFarms de seneste fem år.
Omsætningen i Vestrumænien udgør fem procent af FirstFarms´ samlede omsætning. Der har i afdelingen været fokus på udvikling af jordporteføljen, og driftsresultaterne har ikke været tilfredsstillende. Som en væsentlig del af FirstFarms´ forretningsmodel er jordbeholdningen blevet værdiforøget i form af omfattende grøftning, jordbytte samt forbedring af jordstrukturen.