Abonnementsartikel

SLF står bag kursus, der tilbyder læring i at få markant bedre udbytter med styr på afdræning.

Dårlig dræning kan koste op til 30 procent i udbytte uden at man kan se det med det blotte øje. Lavninger, hvor afgrøden er druknet, er ofte kun "toppen af isbjerget".

SLF har sammensat et kursus med flere spændende eksterne oplægsholdere for netop at sætte fokus på, hvor vigtig god afdræning er. Målgruppen for kursusdagen er såvel landmænd som drænentreprenører.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vand er livgivende, men samtidig den største trussel mod vores udbytter og dermed bundlinjen. Dårlig eller mangelfuld afdræning fører til en markant dårligere udnyttelse af den næring, vi tilfører. Det kan resultere i større tab til vandmiljøet, fortæller planteavlskonsulent i SLF, Carsten Clausen Kock.

Vinteren 2019/20 viste sig fra sin våde side, og dette forår har det været helt tydeligt, at veldrænede marker kom væsentlig bedre fra start og voksede videre, da tørkeperioden begyndte at hæmme afgrøder med et dårligt rodnet. Et veludviklet rodnet er nøglen til en mere robust plante.

- Vi har rigtig mange gamle dræn ude i markerne, og mange af dem har en begrænset restlevetid. Så længe de fungerer, skal de vedligeholdes, og i mellemtiden skal vi forberede os på, hvordan vi får mest muligt for pengene, når gravemaskinen skal i gang, siger Carsten Clausen Kock.

Dræning skal prioriteres

Dræning er nemlig rigtig dyrt og en opgave som i mange år er blevet nedprioriteret. Det betyder også, at antallet af fagfolk inden for såvel planlægning som udførsel har været i frit fald. Selv landbrugsskolerne har undladt at undervise i basale forhold omkring dræning.
Endnu en barriere for optimale udbytter er, at vi I dag står vi med cirka 40 procent af det dyrkede areal, som er forpagtet. Her gælder, at aftalerne sjældent løber længere end fem år, og derfor er incitamentet til de langsigtede investeringer i - og grundige vedligehold af dræn - ikke tilstede. Det sænker også her muligheden for at få en optimal forrentning af den investerede kapital eller den betalte forpagtning.

- Der er derfor et stort behov for, at vi får opgraderet vores viden om jordens behov, og hvordan den kvitterer for dræning. Dette også med tanke på forventninger til stadigt længere perioder med henholdsvis tørke og nedbør, pointerer Carsten Clausen Kock.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kursusdagens formål er:
• at give et solidt indblik i, hvilke potentialer der ligger i en optimal dræning.
• Give inspiration til, hvordan man får prioriteret rækkefølgen af drænopgaver.
• At orientere om, hvordan drænfirmaer griber opgaven an med projektering af de større opgaver.
• At komme med eksempler på, hvordan man tænker nydræning i dag i forhold til dræning i 50´erne.
• Belyse fordele og ulemper ved gravemaskine og drænplov
• At vise, hvordan digitalisering kan sikre mere effektivt drænvedligehold i fremtiden.