Abonnementsartikel

SamMark kalder de nye regler for transport af smågrise for helt urimelige og argumenterne om øget dyrevelfærd for udokumenterede.

I dag eksisterer der ikke specifikke regler om plads til smågrise under 30 kg, men en ny bekendtgørelse stiller konkrete krav til højdekrav under transporten. Bekendtgørelsen har været sendt i høring hos relevante parter frem til 20. maj.

Hos SamMark, der repræsenterer eksportørerne, ryster man på hovedet over de nye højdekrav, som er forslået til at træde i kraft 1. juli i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis bekendtgørelsen bliver gennemført skal smågrise på 30 kg have et indvendig højdekrav på 70 centimeter ved mekanisk ventilationssystem og 85 centimeter ved naturlig ventilation.

De 70 centimeters højdekrav er baseret på en EU´s fødevareagentur fra 2002.

Der har ikke tidligere været specifikke krav på smågrise op til 40 kg, men alene generelle krav. I EU-forordningen for 2005 for beskyttelse af dyr under transport står der: Eksportørerne er forpligtet til at råde over en ståhøjde, som er passende i forhold til dyrens størrelse og den planlagte transport og sørge for, at dyrene under transporten er sikret en luftkvalitet og -mængde, som er passende for deres art.

Millioninvestering

SamMark skriver i sit høringssvar til bekendtgørelsen:

"Eksisterende køreflåde kan ikke anvendes uden investeringer i millionklassen. Såfremt den foreslåede ændring af bekendtgørelsen om beskyttelse af dyr under transport gennemføres, vil der på grund af massiv kapacitetsmangel på de eksisterende køretøjer skulle bruges mellem 33-67 procent flere køretøjer grundet færre etager og helt op til 100 procent grundet de eksisterende aftager- og leveringsaftaler," skriver SamMark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Repræsentant for eksportørerne vurderer, at det vil koste vognmændene mellem 240 og 300 millioner at udvide og erstatte de nuværende biler. Mens L&F i deres høringssvar mener, at svinebranchen står til en ekstra omkostning på mellem 62-91 millioner kroner.

- Det er enorme udgifter og en uløselig logistisk opgave, der rammer erhvervet Der kun en til at betale prisen og det er grisen, siger Lisbet Hommelhoff, formand i SamMark, der repræsenterer de eksportører, der udfører mere end 80 procent af de danske eksportgrise.

Tab af kapacitet

Fremover vil transportbilerne miste kapacitet, som betyder at en bil med nuværende fire etager skal mindskes til tre etager. Tilsvarende skal en bil med nuværende fem etager mindskes til fire-tre etager.

- Kapaciteten sættes samlet under ekstremt og kritisk pres, såfremt ændring af bekendtgørelse gennemføres som foreslået. Det er et helt urimeligt krav man tvinger ned over en hel branche, mener SamMark.

SamMark har regnet sig frem til, at det vil medføre et øget kapacitetsbehov på køretøjer på mellem 33 og 67 procent under forudsætning af, at køretøjerne kan ombygges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"En vurdering af omkostningen for sådan en ombygning er i omegnen af 50.000-100.000 kroner pr. enhed," skriver SamMark i sit høringssvar.

rich-media-4
Lisbet Hommelhof, formand i SamMark, er bekymret for de markante øgede udgifter for eksportørerne af smågrise. Pressefoto.

Politisk aftale

De øgede højdekrav udspringer af en politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgået 18. december 2018 om styrket kontrol med dyretransporter.

Det fremgår af aftaleteksten, at der skal udarbejdes en rapport om transportforhold af Århus Universitet af smågrise, og denne rapport skal bruges som grundlag for ændringerne.

- På nuværende tidspunkt ligger der ingen rapport fra Århus Universitet om dyrevelfærd under transport, og så vidt vi er orienteret via sociale medier, er universitetet først på vej til at rekruttere til arbejdet, siger Lisbet Hommelhoff, SamMark.

SamMark mener ændringerne i transporterne er så vidtgående og et brud på aftalen, at det vil kræve en politisk drøftelse i forligskredsen og ny behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Strider mod EU-praksis

I sit høringssvar hævder SamMark også, at lovændringen er i strid med EU-praksis. Transport med fem etager anderkendes i de øvrige medlemslande herunder Holland, Tyskland og Polen, hvor Danmark i særlig grad transporterer smågrise til opfedning til.

- Mange af de udenlandske transportører, der henter smågrise ved danske samlestalde, har ikke mulighed for at opfylde de nye regler om højdekrav, de har jo indrettet deres lastbiler efter de regler, der gælder i hele Europa, siger formanden for SamMark.

- Det er med en urimelig kort frist, som slet ikke står mål med kompleksiteten, omkostningerne og materiellets omfang. Vores frygt er, om vi overhovedet har mulighed for at tømme staldene for smågrise midt i sommervarmen. Det kan stille landmanden i en situation, hvor han ikke kan få grisene ud af sine stalde i tide, siger Lisbet Hommelhoff, formand for SamMark.