Abonnementsartikel

Svineproducenter med eksport af smågrise til Tyskland skal forvente at stå med en ekstra regning efter 1. juli på 15-22 kroner pr. smågris for øgede højdekrav under transporten.

I øjeblikket er den samlede eksport af smågrise på cirka 15 millioner og med de nye højdekrav forventer Danske Svineproducenter en meromkostning på 225-330 millioner kroner, som producenterne bliver pålagt, fordi transportørerne af smågrisene får øgede udgifter til ombygning af biler og flere afhentninger i staldene i forhold til nu.

Danske Svineproducenter har indsendt deres høringssvar til Fødevarestyrelsen om beskyttelse af dyr under transport. Svineproducenterne forstår ikke, hvorfor Fødevarestyrelsen og politikerne slet ikke forholder sig til de faktiske indretninger i vognparken, der skal transportere dyrene til eksport.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Det er skærpende i denne situation, at der i Europa heller ikke findes tilstrækkeligt materiel, der kan leve op til behovet," skriver Danske Svineproducenter i sit høringssvar.

- Det er vores vurdering, at den udenlandske transport fra landmand til samlestald får et krav på cirka 20 procent flere biler. Den direkte transport vil blive yderligere belastet, i dét cirka halvdelen af kapaciteten ikke kan benyttes. Det vil således være krav om, at der skal være mange flere transportkøretøjer til at flytte den samme mængde smågrise til de udenlandske købere, siger Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter.

Per Badum har kendskab til en eksportør af smågrise, der netop har investeret i en ny lastbil til fast lad til 2,8 millioner kroner. En lastbil, der pludselig bliver værdiløs, hvis lovforslaget bliver gennemført.

rich-media-2
Per Bardrum, direktør for Danske Svineproducenter, ønsker mere forskning på området for svinetransporter, inden lovforslaget om højdekrav bliver vedtaget. Pressefoto.

Argument om dyrevelfærd

Danske Svineproducenter mener ikke, at de nye højdekrav med 70 centimeter ved mekanisk ventilation og 85 centimeter ved naturlig ventilation fører til øget dyrevelfærd.

"Der ligger ikke dokumentation på, at det vil give bedre dyrevelfærd end de nuværende forhold giver. Der er ikke forud for disse nye krav dokumentation for, at velfærden for de små grise under transport er utilstrækkelig," skriver svineproducenterne i høringssvaret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Producenterne fremhæver, at branchen har langvarige samhandelsaftaler med udenlandske aftagere af smågrise, der ankommer i god stand og uden velfærdsproblemer.

Den sidste undersøgelse af velfærden under transport stammer fra en EFSA-rapport tilbage i 2002.

De danske dyrlæger er ikke enige med De Danske Svineproducenter. DDD udtrykker tilfredshed med, at Fødevarestyrelsen ønsker at styrke kontrollen ved at indføre minimumskrav til indvendig højde og har sendt ændring af reglerne til høring.

- Dyrlægeforeningen har i to undersøgelser med et års mellemrum undersøgt embedsdyrlægernes opfattelse af eksportkontrollen - og begge gange kom det frem, at embedsdyrlægerne især finder overholdelse af arealkravet mangelfuld, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening Hanne Knude Palshof.

Svineproducenterne undrer sig over, at de to undersøgelser, dyrlægforeningen henviser til, viser manglefuld arealkrav og at det omsættes til øget højdekrav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske Svineproducenter mangler evidens for, at de nye krav på 19 centimeter luft i forhold til gennemsnitsgrisen giver bedre dyrevelfærd end de 10 centimeter, som har været gældende i en årrække.

"Bilerne har i dag en langt bedre ventilation, de er indrettet, så de tager hensyn til dyrevelfærden, og chaufførerne er bedre uddannede. Der er ikke problemer med skader på grisene eller dødsfald under transporten under de nuværende forhold. Grisene kommer friske frem til kunden," skriver producenterne.

Svineproducenterne ønsker lovforslaget forkastet og evidensbaseret forskning om smågrisenes velfærd under korte og lange transporter sat i gang.