Nu indføres lavere kvælstofnormer og højere krav til udnyttelsesprocenten af husdyrgødning. Det er fagligt ubegrundet giftigt for væksten, lyder reaktionen fra L&F.

Fra 1. august i år indføres nye, lavere kvælstofnormer for humusjorde. Desuden stilles der højere krav til udnyttelsesprocenten af husdyrgødning.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Baggrunden er at styrke indsatsen for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget. Blandt andet har landbrugspakken ikke indfriet målene, skriver ministeriet.

Men tiltaget får hårde ord med på vejen af Landbrug & Fødevarer: - Det er endnu et usagligt angreb på landbrugets gødningsanvendelse og samtidig den helt forkerte medicin til Danmarks økonomi midt i corona-krisen, når krav fra EU-Kommissionen nu betyder stramninger for dansk landbrug, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Tiltagene vil ifølge beregninger fra SEGES koste landbruget et beløb på mellem 100 og 200 millioner kroner om året.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det strider mod al sund fornuft at give dansk landbrug tæsk i 100-millioners klassen i en situation, hvor vi står i den største økonomiske nedtur, som verden har set siden depressionen i 30'erne. Det bidrager kun til at gøre krisen dybere, siger Martin Merrild, som er harm over stramningen, fordi den er fagligt ubegrundet.

- Grundlaget er urimeligt. Den såkaldte manko efter fødevare- og landbrugspakken skyldes først og fremmest en ufattelig dårlig forberedelse og administration af minivådområde-ordningen fra myndighedernes side. Landmændene har været klar, men myndighederne har ikke, siger Martin Merrild, som også påpeger, at restriktionerne er sat til at træde i kraft med urimeligt kort varsel.

På rette vej

Han understreger, at landbruget allerede er på helt rette vej med reduktion af kvælstofudledningen.

- Udledningen af nitrat er faldende og lavere end hidtil antaget. Aarhus Universitet indrømmede i februar, at de har målt forkert i årevis, og udledningen i senest opgjorte år, som er 2018, var 3.000 tons lavere, end tidligere oplyst, siger Martin Merrild.

Han glæder sig dog over, at de nye tiltag tilsyneladende endegyldigt kan sætte en stopper for debatten om fødevare- og landbrugspakken.

- Selvom vi finder restriktionerne dybt urimelige, så er der grund til tilfredshed over, at regeringen nu mener, at vi en gang for alle kan lukke diskussionen om forudsætningerne bag pakken, og at der således er grundlag for en fornyet godkendelse af den danske kvægundtagelse, siger Martin Merrild.