Det stærkeste halvår i DC koncernens historie. Nettoresultatet vokser 46 procent og lander på næsten 1,4 milliarder kroner.

Mens corona-krisen satte Europa på standby lukkede Danish Crown regnskabsbøgerne for det stærkeste halvår i koncernens historie. Nettoresultatet vokser 46 procent og lander på næsten 1,4 milliarder kroner. Tilfredsheden med det bedste halvår i Danish Crowns historie, hvor både bundlinjen og afregningen for ejernes grise blev løftet markant, har ikke fyldt meget i selskabet de seneste uger. Stort set samtidig med afslutningen på første halvdel af regnskabsåret 2019/20, fik corona-krisen konsekvenser for afregningen til selskabets ejere, skriver DC i en pressemeddelelse.

-  Vi har haft et virkelig stærkt halvår med en bredt funderet fremgang, der bygger på en kombination af en fortsat god afsætning af grisekød til Kina, frasalget af Tulip Ltd i Storbritannien og ikke mindst en generelt stærk performance i koncernen. Det er der ikke nogen, der kan tage fra os, men lige nu er alt fokus rettet mod at styre Danish Crown sikkert igennem corona-krisen, siger Group CEO i Danish Crown, Jais Valeur.

Danish Crowns omsætning er steget 18 procent fra 26.987 millioner kroner i 2018/19 til 31.834 millioner kroner båret af særligt en stigning i råvarepriserne på grisekød. Resultatet af den primære drift går 43 procent frem fra 1.220 millioner kroner til 1.750 millioner kroner, mens bundlinjen løftes 46 procent fra 950 millioner kroner til 1.391 millioner kroner.

Kina er hjønesten

Selskabets ejere er i perioden afregnet 13,72 kr/kg i gennemsnit for deres grise mod 9,40 kr/kg i samme periode sidste år. Det er en fremgang på 46 procent. Samlet set har Danish Crown i perioden skabt et resultat, der ligger over målsætningen i 4WD-strategien på +60 øre/kg i forhold til det EU-indeks, som Danish Crown måler sig op mod. Forudsat en uændret restbetaling ligger Danish Crowns afregning for ejernes grise i første halvdel af regnskabsåret 112 øre/kg foran EU-indekset. Koncernens netto rentebærende gæld var ved udgangen af halvåret 2,7 gange resultatet af den primære drift før afskrivninger. Det er markant lavere end samme tidspunkt sidste år, hvor det tilsvarende tal var 3,7.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er klart, at eksporten til Kina er en hjørnesten i vores fremgang, men samtidig viser den platform som Danish Crown har opbygget over årene, nu for alvor sin styrke. Bredden i vores forretning og produktportefølje er historisk stærk, og samtidig har vi en større spredning både geografisk og på produktkategorier end tidligere. Det er vigtigt, for det er vejen til at sikre en attraktiv afregning til vores ejere fremadrettet, siger Jais Valeur.

Danish Crown Foods er bredt set lykkedes med at indarbejde de stigende råvarepriser på grisekød i salgspriserne. På det svenske og det polske hjemmemarked har KLS Ugglarps og Sokolow haft en god efterspørgsel på lokale produkter, og deres markedspositioner er styrket. DAT-Schaub har øget salget til pharma-industrien, og det har bidraget til fortsat fremgang i både omsætningen og indtjeningen. Markedet for okse- og kalvekød er desværre fortsat udfordret. Priserne har været stabile, men på et lavt niveau.

Covid-19 giver nedlukninger

Underliggende har der været fremgang i driften af Danish Crown Beef, men udbruddet af Covid-19 har øget usikkerheden og sat den positive udvikling i blandt andet hudeselskabet Scan-Hide på pause. Myndighedernes omfattende nedlukninger over stort set hele verden som følge af Covid-19 vil få konsekvenser for Danish Crowns indtjening i 2. halvår. Det er især det manglende salg til restauranter og andre aktører i foodservice, der påvirker store dele af fødevaresektoren og skaber turbulens i markedet. Priserne på oksekød blev mod slutningen af halvåret ramt først. Siden er priserne på grisekød fulgt med og hvornår markedet vender vil afhænge af, hvor hurtigt særligt Europa bliver genåbnet.

Ros til medarbejderne 

I Covid-19 krisens første måneder har særligt Danish Crowns medarbejdere i produktionen leveret en helt ekstraordinær indsats for både at passe på hinanden og for at opretholde produktionen af sikre fødevarer til forbrugerne.

- Det kræver stor fleksibilitet og omstillingsparathed at navigere i et turbulent marked. Det er kernekompetencer i alle led af koncernen, så trods uroen holder vi fast i vores strategi om at styrke positionen på vores hjemmemarkeder, fortsætte vores globale satsning på udvalgte kategorier samt forfølge vores målsætning om at skabe en fuldt ud bæredygtig produktion, siger Jais Valeur.