Abonnementsartikel

Agcos globale position gav på et tidligt tidspunkt koncernen informationer om corona-smittens udbredelse og gjorde koncernen i stand til at navigere optimalt igennem krisen.

Produktionen har siden den sidste uge i april været i gang igen på alle Agcos fabrikker i Finland, Tyskland og Frankrig samt på mejetærskerfabrikken i Italien.

Så på trods af midlertidig corona-lukning af mange Agco-fabrikker er det hidtil lykkedes koncernen at navigere igennem krisen, og Agco er nu i færd med at tilpasse sig de nye vilkår og indhente forsinkelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Torsten Dehner, Senior Vice President Europa og Mellemøsten, tilskriver Agcos trods alt vellykkede håndtering af corona-udfordringerne, at Agco er en global koncern, som allerede på et tidligt tidspunkt så nogle af konsekvenserne af corona-smitten i Kina og derfor var i stand til at erfare problemets alvorlige karakter og agere hurtigt og være på forkant, blandt andet ved at indkøbe og sikre ekstra lagre af vitale komponenter og reservedele til de europæiske fabrikker, så forsyningskæderne kunne holdes bedst muligt i gang.

Men selvfølgelig har forsyningskæderne været påvirkede, og særligt fra midten af marts var det slut med centrale leverancer fra eksempel Italien. Så på grund af manglen på komponenter og på trods af en god ordresituation, var Agco nødt til at stoppe produktionen på de fleste europæiske fabrikker i tre til fem uger mellem marts og april.

Men nogle anlæg har i hele perioden været i drift uden væsentlige nedlukninger, for eksempel Cimbria i Thisted og en tysk rundballepresserfabrik.

Agco har ifølge Torsten Dehner været påvirket forskelligt af krisen på forskellige tidspunkter i landene, fordi corona-udbredelsen har varieret, og fordi regeringsbeslutninger i landene har været forskellige.

Styrket support

Torsten Dehner fremhæver, at al support og service trods vanskeligheder og grænselukninger har fungeret med minimal forstyrrelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-3
Support og reservedelsforsyning har højeste prioritet for Agco, men trods udfordringerne med Corona, arbejdes der stadig på udvikling af nye højteknologiske maskiner. Pressefoto.

- Vi anser dette område for kritisk for vores mission, og alle vores reservedelslagre er i drift, og vi har styrket indsatsen nogle steder med flere ansatte, flerholdsskift og nye digitale tiltag. For eksempel har vi lanceret en ny digital videoservice til at sikre bedst mulig teknisk support, og siden april har vi gennemført cirka 100 gratis digitale online-træningskurser for vores forhandleres teknikere, fortæller Torsten Dehner.

Landbrug kritisk branche

Agco har under hele forløbet haft primært fokus på sine ansattes sundhed og en sikker forsyning med reservedele og service for at holde kundernes maskiner kørende og dermed bidrage til at brødføde verden.

- Landbruget er en systemkritisk branche, som er vigtig at holde i gang, fordi erhvervet brødføder verden. Det er vigtigere end nogensinde, mener Torsten Dehner.

Han mener, at coronakrisen har mange helte, og at landmænd er blandt dem.

- Derfor har vi haft fokus på at støtte vores forhandlere og kunder i deres bestræbelser på at forsyne dem med de maskiner og den service, de behøver for at brødføde verden, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han tilføjer, at det er Agcos vision og mission at bidrage med højteknologiske løsninger til landbrugets arbejde med at producere fødevarer.

- Mere end nogensinde anerkender vi den nøglerolle, som vores udstyr spiller i en bæredygtig fødevareforsyning, og vi ser det som vores pligt at holde produktionen kørende og vores forsyninger åbne og tilgængelige så længe som muligt, så landmænd overalt har de redskaber, de behøver, siger han.

Men han understreger, at det sker under hensyntagen til at forhindre smitte af ansatte, kunder og de samfund, som virksomheden er en del af.

Forsinkelser

Men selvom Agco har formået at holde den vitale service og reservedelsforsyninger i gang under krisen, har koncernen i lighed med sine konkurrenter ikke undgået forsinkelser og udskudte leveringer af nye maskiner. Og der fortsat er mange ubekendte faktorer, og derfor tør Torsten Dehner ikke spå om, hvornår alle forsinkelser er indhentet.

- Det er for tidligt at sige, hvornår vi har indhentet alt efterslæb og er tilbage på normal drift. Der er for mange ubekendte til, at vi kan sige noget om det. Det afhænger af forsyningssituationen, hvordan virussen udvikler sig, hvordan sundhedssituationen bliver. Men hvis sundhedssituationen bliver så stabil, som vi håber og forventer, bliver det snart, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-6
Der er kommet gang i produktionen af nye maskiner på flere fabrikker. Her er det nye Valtra-traktorer på vej gennem fabrikken. Pressefoto.

Der er således igen gang i mange europæiske fabrikker, og Agco arbejder intenst på at indhente alle forsinkelser. Men fabrikkerne er i gang under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer i de forskellige lande.

Situationen har samtidig givet anledning til mange forespørgsler om leveringsterminer, og det har fået Agco til at skrue op for kommunikationen på alle niveauer for at være i tæt kontakt med sine salgspartnere og kunder - men ved at arbejde på afstand. Det indebærer ifølge Torsten Dehner regelmæssig og åben kontakt gennem telefon og onlineplatforme.

- Det gør os i stand til at være i tæt, daglig kontakt og lære af hinanden og sammen udvikle nye fremadrettede idéer om, hvordan vi kan tilpasse os fleksibelt til ændrede omstændigheder.

Samarbejde med fagforeninger

Den del af Agco-koncernen, som Torsten Dehner er direktør for - det vil sige alle aktiviteter i Europa og Mellemøsten, beskæftiger cirka 12.000 ansatte på flere end 20 produktionsanlæg, lagre med videre i 14 lande.

Selvom mange europæiske anlæg er i gang igen, er der stor forskel på, hvordan de enkelte fabrikker arbejder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-8
Der arbejdes efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Pressefoto.

- Vi har tilpasset produktionsprocesserne på de enkelte fabrikker afhængig af en række individuelle forhold for at sikre afstandskrav og andre forholdsregler. Forskellige maskiner som for eksempel græsmaskiner og traktorer produceres eksempelvis med forskellige workflow og arbejdsprocesser, som vi skal tage højde for, siger Torsten Dehner.

Det betyder for eksempel, at der tages højde for, at fabrikkerne producerer forskellige maskiner, og at produktionsvilkårene og efterspørgslen er forskellig.

- Alle fabrikker løser udfordringerne fantastisk godt i samarbejde med fagforeningerne. Der udvises fleksibilitet, og der har været fælles enighed, også da vi var nødt til at stoppe produktionen. Vi oplever et godt samarbejde og en fælles forståelse for, at det kræver en fælles indsats at indhente forsinkelser, siger Torsten Dehner.

Han peger også på, at der indføres nye og anderledes måder at arbejde på, og at nye processer skal tage højde for en høj beskyttelse af de ansatte i forskellige arbejdssituationer.

- Desuden er vi i meget tæt kontakt med vores partnere for løbende at koordinere med dem, siger Torsten Dehner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Intet er således helt som før, og det er derfor, Torsten Dehner ikke tør spå om, hvornår den kendte hverdag fra før krisen er tilbage - og han er ikke sikker på, at alt bliver helt ligesom før.

- Jeg tror, vi skal være indstillet på en ny normal, hvor vi kombinerer det bedste fra alle verdener, hvor for eksempel kunderne kan vælge mellem de nye digitale muligheder og ansigt-til-ansigt-samtaler i forhold til, hvad der giver bedst mening i en bestemt situation, siger han.

Økonomiske konsekvenser

Torsten Dehner mener, at det er for tidligt at sige noget om krisens økonomiske effekter på længere sigt

- Vi overvåger det økonomiske på daglig basis, men vi må vente og se, hvordan sundhedssituationen udvikler sig, hvordan økonomierne udvikler sig, og hvordan priserne på landbrugsprodukter og landmænds indkomster udvikler sig de kommende uger og måneder, siger Torsten Dehner.

Men han glæder sig trods alt over, at krisen har resulteret i, at landmænd og landbrug har fået mere anerkendelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt, og det har ikke altid været tilfældet før krisen, konstaterer Torsten Dehner.

Nye maskiner

Coronakrisen har ikke kun handlet om at holde den nuværende maskinpark kørende hos landmænd og maskinstationer. Der har fortsat været arbejdet med udvikling af nye maskiner.

- Vi vil stadig investere i at udvikle smarte maskiner og hjælpe med at effektivisere og optimere landbrugsdriften. Men vores udviklingsarbejde er i højere grad foregået fra hjemmekontorer, og der er spændende nyheder på vej, lover Torsten Dehner.

Han kan dog endnu ikke sætte dato på, hvornår Agco er klar med nye lanceringer.

- Men vi kommer med virkeligt fascinerende nyheder, fastslår han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stor mange tak

Torsten Dehner mener, at landbrugets ry er forbedret i forbindelse med corona-udbruddet.

- Jeg værdsætter personligt at landbrug nu generelt har fået et forbedret ry, som denne sektor og dets mennesker fortjener, siger han og sender også en tak til danske landmænd:

- Stor mange tak, siger han på dansk.

Han adresserer takken til de danske landmænd og maskinstationer for deres hårde arbejde og for at holde gang i landbruget og sikre fødevareforsyningen i tider, hvor andre er nødt til at blive hjemme. Og han tænker også på Agcos danske medarbejdere.

- Vores teams overalt i Europa og særligt vores danske teams i Fredericia, Glostrup og Thisted har ét primært fokus: At fortsætte med at støtte dig og sikre en løbende service og reservedelsforsyning og forsyning med branchens bedste maskiner til driften, lyder hans afsluttende hilsen.