Abonnementsartikel

Som landmand vil du gerne have sikkerhed for, at handlinger der udføres i marken, følger gældende lovkrav. Sker det ikke, kan det både blive dyrt og tidskrævende at rette op på.

Det er afgørende at have et markstyringsprogram, som bidrager med beslutningsstøtte samt holder dig opdateret med nye regler og lovkrav. Det er en af deviserne, som Datalogisk arbejder ud fra, når det gælder markstyringsprogrammet Næsgaard Mark. Funktioner justeres og forbedres løbende blandt andet ud fra nye myndighedskrav og dokumentation, skriver Datalogisk.

Senest har Datalogisk erfaret, at flere har fået kontrolleret deres marker for overlap af §3 områder. Dette er der nu taget højde for, og funktionen Beregn §3 områder i Næsgaard Markkort er således opdateret. En grund til at man som konsulent og landmand ikke har været opmærksom på eventuelle overlap af §3 på en mark, kan skyldes at kortene med §3 områder løbende bliver opdateret fra Miljøstyrelsens side og/eller landmanden har en markplan med mange marker og store afstande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nu kan du i Næsgaard Mark se, hvor meget en mark overlapper et §3 område og efterfølgende eksportere data ud i et regneark.

- Det kan være svært og tidskrævende at få overblikket og følge med på egen hånd, det ved vi, siger Per Andersen, Datalogisk og fortsætter, der sker ændringer hele tiden, og det forholder vi os selvfølgelig til som software udviklere og virksomhed. Vi laver så at sige arbejdet for landmanden, så han kan få sikkerhed og tryghed i marken.

Planteværnstjek i Næsgaard Mark

Endnu et eksempel på beslutningsstøtte i Næsgaard Mark er Planteværnstjekket. Når det gælder sikkerhed og garanti for at de planteværn, du vil bruge i din mark, er godkendte i forhold til lovgivning, så er programmet et godt hjælpeværktøj. Med ét enkelt klik kan du få tjekket om midlerne i din sprøjteplan er godkendte i de aktuelle afgrøder.

Det værdifulde overblik og dokumentation

Når du har lavet din sprøjteplan i Næsgaard Mark, kalder du blot funktionen Planteværnstjek, som med en smiley-ordning viser, hvorvidt brugen af midlet er lovligt eller ej. En sur, rød smiley indikerer, at midlet er ulovligt, og en glad grøn smiley viser at alt er i orden. En gul smiley viser, at du bør kontrollere brugen af midlet. Det kan for eksempel være, at midlet er godkendt på en off-label godkendelse, som du skal udskrive. Skal du søge yderligere information om de anvendte midler, kan du fra din sprøjteplan lave opslag direkte i Middeldatabasen.

- Når du indberetter din sprøjtejournal fra Næsgaard Mark, kan du således være helt sikker på, at den er helt som den skal være, slutter Per Andersen.