Abonnementsartikel

En andelshaver er ved en voldgiftsret blevet idømt en bod på 380.000 kroner for ikke at overholde leveringspligten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Leveringspligten er helt central for Danish Crowns funktion som andelsselskab, og det er meget tilfredsstillende, at voldgiftsretten har givet så klar en kendelse i sagen, udtaler Niels Mikkelsen, formand for Danish Crown på Danish Crowns hjemmeside.

Baggrunden for sagen var, at Danish Crown havde konstateret en væsentlig overtrædelse af leveringspligten hos en andelshaver i 2007, som i overensstemmelse med vedtægter og regler resulterede i idømmelse af en bod for overtrædelse af leveringspligten.

Den pågældende andelshaver nægtede imidlertid at betale boden og indklagede Danish Crown for en voldgiftsret med påstand om, at boden skulle bortfalde.

Andelshaverens argumentation var, at Danish Crown ikke havde kunnet hente dyrene rettidigt i perioden efter slagteribrandene i 2007.

Derfor havde andelshaveren som "nødret" havde valgt at levere til anden side for at reducere de salmonella- og halebidsproblemer som fandtes i besætningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kendelsen begrunder sig på de klare og vigtige regler om leveringspligt i Danish Crowns vedtægter og disses betydning for andelshaverne som helhed, ligesom man ikke finder det bevist, at de nævnte problemer på nogen måde kunne berettige til at bryde leveringspligten. Andelshaveren havde heller ikke taget imod det stående tilbud fra Danish Crown om at henvende sig, såfremt man havde behov for akut problemløsning, eksempelvis via eksport, lyder det fra Niels Mikkelsen.