Abonnementsartikel

Fire af Folketingets partier har kaldt miljøminister Lea Wermelin i samråd onsdag om forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af paragraf 3 beskyttede arealer. 

Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om lovforslaget om forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer.

I forbindelse med udvalgsbehandlingen af forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, der skal indføre forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer, har Miljø- og Fødevareudvalget bedt miljøministeren redegøre for forskellige aspekter af lovforslaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan definitionerne er, og hvor afgrænsningerne går, mellem fuld og hel erstatning til alle de enkelte landmænd for de tab, de får som følge af regeringens lovforslag, og erstatningsfri regulering, samt redegøre for, hvorfor regeringen ikke vil give fuld og hel erstatning til alle de enkelte landmænd for de tab, de får.

Smalt flertal 

Udvalget har desuden bedt ministeren tilkendegive, hvorvidt ministeren finder det hensigtsmæssigt at gennemføre forbuddet med et smalt flertal i Folketinget frem for at søge et fælles bredt kompromis, der kan skabe tryghed for jordejerne og sikre en langsigtet naturpolitik i Danmark.

Udvalget har også spurgt, om ministeren er parat til at give fuld erstatning, der modsvarer værditabene, til lodsejerne og dermed fjerne muligheden for erstatningsfri regulering fra lovforslaget.

§ 3 arealer dækker over områder som for eksempel enge, overdrev, strandenge, vandhuller, moser og kær. 

Lav naturværdi 

Og endelig har udvalget spurgt, om ministeren vil udtage arealer med lav naturværdi og HNV-værdi under fem af lovforslaget med henvisning til, at over halvdelen af de berørte arealer har lav naturværdi i henhold til HNV-værdierne og dermed falder uden for kriterierne for tilskudsordningen til pleje af naturarealer, hvilket bevirker, at der ikke er sammenhæng i lovforslaget i forhold til hensigten med at beskytte natur.

Samrådsspørgsmålene til Lea Wermelin er stillet efter ønske fra Erling Bonnesen (V), Jacob Jensen (V), René Christensen (DF), Mette Abildgaard (KF), Peter Seier Christensen (NB) og Henrik Dahl (LA).