Regnskabet for første kvartal viser, at omsætningen i CNH Industrial faldt 15 procent og koncernen indkasserede et underskud.

I første kvartal 2020 blev underskuddet 54 millioner dollar mod et tilsvarende overskud på 264 millioner dollar i første kvartal 2019. Den negative udvikling er ifølge koncernens topchef, Suzanne Heywood, et resultat af Covid-19-krisen og det omsætningsfald, der er fulgt i kølvandet på krisen. Omsætningen faldt således 15 procent til 5,46 milliarder dollar i første kvartal.

Suzanne Heywood fremhæver, at CNH Industrial er i fuld gang med hurtige reaktioner på de ekstraordinære udfordringer i forbindelse med Covid-19-udbruddet.

- Vi har prioriteret fire forhold: For det første de ansattes sundhed og velbefindende. For det andet vores fortsatte drift ud fra et likviditetsmæssigt perspektiv, et omkostningsperspektiv og tilstedeværelse på markedet. For det tredje styrken i vores forhandlernetværk og hos vores underleverandører. Og for det fjerde støtte til vores kunder og de samfund, vi er en del af. Vi er opsatte på, at vi kommer ud af krisen med en stærkere og mere effektiv virksomhed, siger Suzanne Heywood.

Hun vurderer, at udgangspunktet for CNH Industrial er stærkt, fordi selskabet ved udgangen af marts havde 9,9 milliarder dollar i tilgængelig likviditet - den næsthøjeste i selskabets historie.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Blandt CNH Industrials forretningsområder tegnede landbrugsmaskiner sig i første kvartal for en omsætning på 2,2 milliarder dollar - et fald på 10 procent - eller endda kun 7 procent, hvis der korrigeres for valutakursudsving.

Indtjeningen inden for landbrugsmaskinforretningen faldt før renter og skat med 124 millioner dollar til 24 millioner dollar.

Entreprenørmaskiner er et mindre forretningsområde, som realiserede en omsætning i første kvartal på 422 millioner dollar, hvilket er et betydeligt fald på 34 procent i forhold til samme kvartal i 2019. Faldet tilskrives i alt væsentligt Covid-19-udbruddet.

CNH Industrial er meget forsigtig med at forudsige forventningerne til resten af regnskabsåret, fordi meget afhænger af, hvordan covid-19 takles og udvikler sig rundt omkring i verden, og mange faktorer er derfor helt uden for CNH Industrials egen indflydelse.