Abonnementsartikel

Der ses et stigende kimtal i mange danske kvægbesætninger, og i løbet af de sidste fire til fem år er kimtallet ifølge Dansk Kvæg Nyt således steget fra omkring 7.000 til 7.900 kim pr. milliliter. Carl Oskar Paulrud, Mejeriforeningen slår ifølge Dansk Kvæg Nyt fast, at med korrekt dimensioneret malkeanlæg og køletank samt optimal rengøring kan alle holde sig under 5.000 kim pr. milliliter.

Årsagen til det stigende problem skal ifølge Dansk Kvæg Nyt netop findes i, at mange nybyggede og renoverede anlæg er fejldimensionerede, hvormed rengøringen kan volde problemer. Hvis malkeanlæg, mælkekøletank og vaskeudstyr er leveret af forskellige leverandører kan der yderligere opstå problemer med at få udstyret og installationerne til at passe sammen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er ofte tale om underdimensioneret varmtvandsforsyning til vask af malkeanlæg og køletank, så der er for lidt varmt vand til rengøringen. Udover fejldimensionering skal man være opmærksom på tilstoppede rengøringsdyser og fejldosering af vaske- og desinfektionsmidler, da de ifølge Dansk Kvæg Nyt er almindelige årsager til stigninger i kimtallet.

Især i besætninger med malkerobotter ses en stigning i kimtallet. Det gennemsnitlige kimtal i robotbesætninger ligger med sine 11.500 kim pr. milliliter noget højere end kimtallet på 7.500 for konventionelle besætninger. Den store forskel skyldes, at AMS-anlæg er mere komplekse og mere følsomme over for svigt, fejl og mangler i rengøringen, forklarer Carl Oskar Paulrud, Mejeriforeningen ifølge Dansk Kvæg Nyt.