Abonnementsartikel

I første kvartal 2020 kommer Spar Nord ud med et resultat på 24 millioner kroner mod 263 millioner kroner i samme kvartal sidste år. 

Covid-19 krisen præger nedskrivninger på udlån hos Spar Nord. Nedskrivninger på udlån med videre realiseredes i 1. kvartal 2020 på 175 millioner kroner - et niveau, der skal ses i forhold til nedskrivninger på 12 millioner kroner i forrige kvartal og 10 millioner kroner i samme periode sidste år, skriver Spar Nord i deres kvartalsberetning. 

Spar Nords administrerende direktør, Lasse Nyby, udtaler i en kommentar til kvartalsregnskabet:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kommer i Spar Nord fra et år, hvor vi har vundet markedsandele og skabt et af de bedste finansielle resultater blandt de danske banker. Også her i 2020 var vi kommet pænt fra start - med god gang i aktiviteten, og privat- og erhvervskunder, der generelt var i rigtig fin form. Når vi i dag så aflægger et kvartalsregnskab med beskedne 24 millioner kroner på bundlinjen og en egenkapitalforrentning på 0,5 procent kan det forklares med to forhold - som begge er direkte konsekvenser af Covid-19 krisen, siger Lasse Nyby.

- For det første har vi betydelige negative kursreguleringer på vores beholdning af børsnoterede værdipapirer affødt af den markedsturbulens, vi oplevede i marts. For det andet har vi foretaget en reservation på 225 millioner kroner til de kredittab, der desværre vil være en uundgåelig følge af nedgangen i økonomisk aktivitet i hele verden. Men det ændrer ikke på, at vi stadig har en stærk markedsposition, er klar til at hjælpe vores kunder godt igennem krisen, og at vi står godt rustet til de udfordringer og muligheder, den kommende periode vil byde på, siger han.

Driftspåvirkningen på 175 millioner kroner fordeler sig med 132 millioner kroner på erhvervskunder eksklusiv landbrug, 69 millioner kroner på privatkunder og 3 millioner kroner på kunder i forbrugslånsforretningen SparXpres, mens der er tilbageført 29 millionber kroner på landbrugskunder.

Bankens nedskrivningssaldo, som ultimo 1. kvartal 2020 udgør 1.626 millioner kroner, er ledelsesmæssige skøn på i alt 524 millioner kroner mod 303 millioner kroner ultimo 2019.