Abonnementsartikel

Landbrugets Kulturfond udskriver en konkurrence, hvor nutidens billedkunstnere skal give deres bud på nutidslandskaber og de mennesker og redskaber, der former dem.

Landskabsmaleriet har været en del af billedkunsten i århundreder. I Danmark har så forskellige billedkunstnere som J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, Fynboerne og Per Kirkeby beskæftiget sig med landskabet, dets mennesker og redskaber. Også nyere danske billedkunstnere beskæftiger sig med landskabet, dets mennesker og redskaber - til stor inspiration for vores samtid, skriver L&F i en pressemeddelelse. 

Landbrugets Kulturfond vil med udskrivelsen af konkurrencen inspirere nutidens billedkunstnere til at skildre det danske landskab og de mennesker og redskaber, der former det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

1.     præmien er på kroner 100.000 for et maleri, som Kulturfonden vil finde en passende placering for.

2.     præmien er på kroner 20.000.

3.     præmien er på kroner 10.000.

Værkerne skal sammen med kunstnerens CV afleveres hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V senest den 1. november 2020.

For at komme i betragtning kræves et CV, der viser, at man professionelt har beskæftiget sig med billedkunst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Værkerne vil blive bedømt af en komité bestående af:

Bente Scavenius, kunstkritiker, forfatter og mag.art. (formand)

Jens Erik Sørensen, kunsthistoriker mag. art. og tidl. dir. for ARoS

Jesper Christiansen, kunstmaler, professor

Allan Otte, billedkunstner uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi

Artiklen fortsætter efter annoncen

Helle Juhl, forfatter, journalist og medlem af Kulturfondens bestyrelse

Bent Claudi Lassen, fmd. for Kulturfonden

De bedste værker vil blive tilbudt ophængning på relevante kunstmuseer.

Landbrugets Kulturfond har blandt andet til formål at "anerkende og støtte initiativer til fremme af landbokulturen i videste forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og i det øvrige samfund, herunder at støtte kunstnerisk initiativ.