Abonnementsartikel

Ben- og klovproblemer er ofte skyld i mange aflivninger af søer. Det er nødvendigt med en fokuseret indsats, mener chefforsker hos Seges Svineproduktion.

So-dødeligeheden er fortsat for høj i de danske sohold, og det kræver en fokuseret indsats i den enkelte besætning for at sænke dødeligheden.

- Det skønnes at cirka halvdelen af søerne, der dør eller aflives, kommer fra drægtighedsstalden, og årsagerne er primært ben-og klovproblemer. Problemstillingen dækker dog over rigtig mange typer af skader, og derfor skal flere forskellige typer indsat iværksættes, fortæller chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, Seges Svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den rullende Afprøvning hos Seges har over tid gennemført flere forsøg med fokus på disse problemstillinger, og der tegner sig et billede: når søerne grupperes og danner rangorden, får en del af søerne "sportsskader" som vel bedst kan sammenlignes med forstuvninger/forstrækninger, fortæller chefforskeren Seges Svineproduktion.

Kamp om rang

Søer vil fra naturens side danne rangorden for at finde ud af, hvilke søer i gruppen der først har adgang til foder, strøelse og de bedste lejer. I drægtighedsstalden er det personalets opgave at sikre, at det sker så hurtigt og smertefrit som muligt.

Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, Seges, giver gode råd til blandt andet indretning af stalden og fodermetoder.

- Rent praktisk kan søerne med fordel fodres, inden de sættes ind i stien og igen, når de er kommet ind i stien. Suppler gerne med tildeling af roepiller og halm i lejet. Det er også vigtigt, at gulvet er skridsikkert, så søerne ikke skrider ud. Hvis søerne opstaldes i stier med delvis spaltegulv, vil en jævnlig overbrusning af hele spaltegulvsarealet gøre at gulvet forbliver skridsikkert og søerne har mulighed for at køle sig. Hvis der indgår gylte i gruppe, vil det være en fordel de indsættes en-to dage før søerne, fortæller chefforskeren Seges Svineproduktion.

Dagligt tilsyn

Lang de fleste klov- og benproblemer ses de første uger efter indsættelse. Derfor giver det god mening at personalet er ekstra opmærksomme på de stier, hvor der er indsat dyr fornylig. Alle søer skal op og stå og gå rundt i stien hver dag - også i weekenden - hvis skaderne skal opdages rettidigt. Søer der ikke går optimalt skal behandles og eventuelt sættes i sygesti, inden skaden udvikler sig, viser undersøgelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sår på søernes ben

- Desværre ses der også sår og afrevne klove på søernes ben i drægtighedsstalden. Kodesår opstår typisk i farestalden, hvor søernes bagben kører over spaltegulvet. Normalt forsvinder sårene igen, men der kan være forhold i drægtighedsstalden, der holder såret vedlige, fortæller chefforskeren.

- Sår er en åbning til infektion, der kan være vanskelig at behandle. Hold derfor godt øje med den nederste del af søernes bagben. Hvis sår på ben er et problem i besætningen, er det nødvendigt med ekstra opmærksomhed på, hvor disse søer ligger i stien. Uens/ru gulv, krater på spaltegulvselementer, fugtigt miljø med videre kan være årsagen, siger Lisbeth Ulrich Hansen, Seges Svineproduktion.

Fokus på poltene

De gode ben starter allerede hos polten. I forbindelse med udvælgelse og opstaldning af polte sikres robuste dyr, der kan holde minimum tre-fire kuld, før de sættes ud. Løbende vurdering af polte og selektion for korrekt benstilling, ensartede klove og tilfredsstillende huld er derfor en meget vigtig opgave for personalet. Hvis benstillingen ikke er i orden, vil problemerne blot blive forværret i takt med, at kropsvægten øges.

Fokuseret indsat

Personalet - der dagligt føre tilsyn i drægtighedsstalden - har alle informationer og kan "blot" handle på det de ser. Det er bare nemmere sagt end gjort, forklarer hun.

- For at reducere frekvensen af søer der må aflives, som følge af dårlige ben, skal der aftales fast rutiner og afsættes tilstrækkelig med tid til at udføre opsynet. Når søerne kommer godt igennem opholdet i drægtighedsstalden, fås søer der klarer sig godt i farestalden og som kan løbes til endnu et kuld, siger Lisbeth Ulrich Hansen.