Abonnementsartikel

Landmand Bo Ritterbusch mener, at når krisen er overstået, er det især landbruget, der vil spille en positiv rolle for at komme godt videre.

Når krisen engang er overstået, er der kun én vej frem: Arbejde, arbejde og arbejde. Vi bliver nødt til at producere os ud af efterslæbet.

Her både kan og vil landbruget spille positivt med. Jeg har et par forslag, der vil kunne skabe såvel milliardindtægter til samfundet som styrket beskæftigelse i landdistrikterne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man kunne øge det samlede udbytte på markerne ved at tildele mere gødning. Endda uden, at det skader vores omgivelser - for vi ved, at tiltag på dyrkningsfladen helt åbenlyst ikke påvirker vandmiljøet.

Man kunne øge mængden af slagtesvin produceret i Danmark ved at tildele flere bygge- og miljøtilladelser. Her er der ovenikøbet - globalt set - tale om et miljøfremmende initiativ, idet få lande producerer svin så klima- og miljørigtigt, som vi gør herhjemme.

Ovenstående forslag koster ikke staten så meget som én krone. Men også sådanne - gratis - hjælpepakker bør der vel være opbakning til...?