Abonnementsartikel

Nu skal eksporten af avlsdyr og gener intensiveres - Konkurrencestyrelsen skal dog høres først

Indtægter fra salg af de danske gener skal helt anderledes være med til at finansiere Dansk Svineproduktions (DSP) arbejde.

Derfor har DSPs bestyrelsen vedtaget en ny strategi for omsætning af avlsmateriale fra 1. april i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder, at der i højere grad bliver skruet på priserne for avlsmaterialet, og det bliver især eksporten, der kommer på tavlen med de nye priser.

Priserne for de danske kunder stiger tilsvarende, men den stigning skal modsvares af reducerede produktionsafgifter.

Eksporteret avlsmateriale har ikke hidtil bidraget til udviklingsarbejdet i DSP-regi, skriver DSP i en pressemeddelelse, men med de nye priser forventes DanAvl-eksporten at kunne reducere danske producenters bidrag til DSP's drift og udviklingsarbejde med cirka 20 procent i det kommende regnskabsår (april 2009 - april 2010).

Elsporten skal intensiveres

Danske svineproducenter har gennem årene været betænkelige ved at eksportere avlsdyrene - og dermed forære konkurrenterne den danske konkurrencefordel.

Den holdning har DSP's bestyrelse gjort op med, og nu drejer det sig om at intensivere eksporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Avlsarbejdet er helt afgørende for den danske svinesektor og samtidig forretningsgrundlaget for rigtig mange avlere, opformeringsejere og omsættere. Derfor har vi også lavet en langsigtet og holdbar strategi med øget eksport for DanAvl og øgede indtægter til de danske svineproducenter, siger formanden for DSP, Lindhardt B. Nielsen.

- I mange, mange år har vi i Dansk Svineproduktion diskuteret det hensigtsmæssige i at eksportere vores avlsmateriale. Hvorfor ikke beholde avlsmaterialet her i Danmark og reservere det til danske svineproducenter?

- Det er ikke juridisk holdbart, idet EU-reglerne og ejerstrukturen i vores avlssystem gør, at vi er tvunget til at efterkomme efterspørgslen fra alle EU’s svineproducenter. Hvad en dansk svineproducent kan købe, det kan en tysk også, konkluderer DSP-formanden.

- Men begrundelsen er først og fremmest, at vi vil have andel i det marked, der ellers bliver taget af andre avlsselskaber. Vores overordnede mål for de tilpasninger, som vi nu har lavet, er at sikre maksimal indtjening fra vores eksport af avlsmateriale fra DanAvl.

- Derfor har vi set på, hvordan vi kan sælge mere avlsmateriale ud over landegrænserne. Vi har givet bedre muligheder for omsætterne og liberaliseret reglerne for salg, siger Lindhardt B. Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

10 millioner fra eksporten

- En vigtig del af vores tiltag er en kraftig forhøjelse af genafgifterne. Dermed sikrer vi, at også de udenlandske svineproducenter bidrager til udviklingsarbejdet, som de til en hvis grad nyder godt af, siger DSPs formand.

- Lidt over 10 millioner kroner af de forventede 53 millioner kroner i genafgifter vil stamme fra det udenlandske salg. Altså cirka 20 procent, og vi regner med at andelen øges i fremtiden. De øgede genafgifter vil gøre det muligt at nedsætte produktionsafgifterne for de danske svineproducenter med et tilsvarende beløb.

- Vores store konkurrenter har en omsætning på eksportsiden, som er 5 til 10 gange større end vores, men det bliver de ikke ved med.

- Vi skal være blandt de to-tre internationale spillere, der vil overleve på et globaliseret og professionaliseret marked for svineavl, siger Lindhardt B. Nielsen, der slår fast, at

* vi støtter de svineproducenter, der satser på højværdi-produktion i form af avl og opformering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

* vi henter betydelige indtægter hjem fra vores konkurrenter.

* vi har fortsat et stærkt avlssystem, som de danske svineproducenter er de første til at høste gavn af.