Abonnementsartikel

Orla Østerby, fødevareordfører for De Konservative, er rystet over den behandling som fødevarevirksomheden Dan Duck i Struer har fået af Fødevarestyrelsen.

- Den måde som Dan Duck er blevet behandlet i denne sag er fuldstændig grotest. Fødevarestyrelsen bør være en medspiller for danske fødevarevirksomheder, der skal være med til at sikre danske fødevarer er i top, men i denne sag er de en modspiller, der fuldstændig presser virksomheden i knæ økonomisk og stopper produktionen af fødevarer, siger Orla Østerby (K), der har stillet spørgsmål til Fødevareminister Mogens Jensen om sagsforløbet.

I begyndelsen af marts besøgte Orla Østerby Dan Duck for med egne øjne at se virksomheden og tale med ledelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en topmoderne virksomhed med tip-top produktionsanlæg. Hele ledelsen går meget op i hygiejne og fødevaresikkerhed, jeg så intet i Struer, der på nogen måde gjorde mig utryg ved produktionen, tværtimod, siger han.

Orla Østerby kritiserer Fødevarekontrollen under Fødevarestyrelsen for at gå direkte i medierne med deres fejlagtige kritik af virksomheden og dermed er skyld i at virksomheden risikerer lukning.

- Når man laver en rapport med kritikpunkter, som man ikke viser virksomheden og så derefer går i medierne, så er det under al kritik. Når man først havner på forsiden af Ekstra Bladet, så blive man stemplet som en virksomhed, der ikke har styr på hygiejnen. Havde kritikken så været berettiget, så havde det været noget andet, men Fødevarestyrelsen har erkendt deres fejl og har trukket rapporten tilbage, siger han.

I dag står fødevarevirksomheden tilbage i en situation, hvor de store supermarkedskæder ikke længere afgiver ordre, virkomheden må fyre medarbejdere og fremtiden ser sort ud.

Miljø- og Fødevareudvalget, hvor Orla Østerby er medlem for De Konservative, har bedt Fødevareminister Mogens Jensen redegøre for, hvorfor Dan Duck A/S ikke blev partshørt, før fødevarekontrollen forlod virksomheden i Struer den 17. december 2019?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svar fra ministeriet lyder 26. marts:

"Det har beklageligvis ikke været muligt at udfærdige et svar inden for fristen. Miljø - og Fødevareministeriet vil besvare spørgsmålet hurtigst muligt".

Ny kontrol

For nylig havde Dan Duck endnu et kontrolbesøg, selvom produktionen endnu ikke er helt oppe og køre, hvor Fødevarestyrelsen påpeger at håndvaske i virksomheden er placeret forkert ved kantinen. Altså placering af håndvaske, som Fødevarestyrelsen selv har været med til at godkende, påpeger Hardy Eskildsen, direktør i Dan Duck.

Fødevareordfører Orla Østerby har mistanke om, at der i Fødevarestyrelsen sidder nogle folk, som ikke vil Dan Duck det godt.

Til spørgsmålet om han tror, Dan Duck kan se frem til erstatning fra Fødevarestyrelsen svarer Ole Østerby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nu er jeg jo ikke jurist, men som jeg tolker det, så ligger sagen lige til højrebenet, da Fødevarestyrelsen har indrømmet at de har begået en fejl i deres rapport, siger Orla Østerby.

Spørgsmål om erstatning

Miljø- og Fødevareudvalget har spurgt ministeren om Fødevarestyrelsen har et økonomisk ansvar for de tab, som

Dan Duck A/S er blevet påført i forbindelse med Fødevarestyrelsens auditering af virksomheden i december 2019, og om ministeren vil sørge for, at Dan Duck A/S modtager erstatning fra Fødevarestyrelsen?

Svaret fra ministeren 12. marts lyder:

- Jeg har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, som oplyser følgende: "Der henvises til svar på MOF alm. del spørgsmål nr. S 476, hvor Fødevarestyrelsens vurdering af ansvarsgrundlaget for offentlige myndigheders erstatningssvar er beskrevet. Udbetaling af erstatning for offentlige myndigheder kræver, at myndigheden har hjemmel til at udbetale erstatning. Som det fremgår af svar på MOF alm del spørgsmål nr. S 476, er det i budgetvejeledningen fastsat, at denne hjemmel skal være i form af en dom eller en vurdering fra Kammeradvokaten om, at det må anses for overvejende sandsynligt, at staten i tilfælde af en retssag vil blive dømt til at betale. Det vil således i sidste instans være domstolene, der skal afgøre, om Fødevarestyrelsen er erstatningsansvarlig".