Abonnementsartikel

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann viser meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanders magnet-løsninger på tilbageholdelse af ståltråd.

Nogle kvægbrugere oplever i perioder problemer med forekomst af fremmedlegemer i foderet til kvæg, og en slagteundersøgelse af formaver viste, at mere end 10 procent af tilfældigt undersøgte dyr havde fremmedlegemer i netmaven, og at mere end 15 procent af en stikprøve havde læsioner efter fremmedlegemer, skriver Seges Landbrugsinfo.

Formavernes anatomi hos kvæg giver en stor risiko for, at skarpe metalgenstande som for eksempel hegnstråd, dæktråd, søm og andre tråde kan penetrere netmaven og medføre infektion af bughule og hjertesæk. Ilægning af såkaldte vommagneter, reelt fanges magneterne i netmaven, er en billig og effektiv metode til at sænke risikoen for skader forårsaget af metalforurening af foderet (Cramers et al., 2005). De magneter, man lægger i netmaven, har dog en begrænset kapacitet, og der vil aldrig kunne regnes med 100 procent effektiv fangst af metalgenstande. Det er derfor afgørende, at kvægbrugets foderkæde holdes fri for metalforurening, skriver Landbrugsinfo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Magnetribbe med sliske og plademagnet. Ved drift kastes materialet mod og igennem magnetstængerne. Det materiale, der bremses af ribben og falder ned, renses af plademagneten nederst på slisken. Foto: Seges.

Fange metalstykker

Ved tildeling af fuldfoder eller blandet grundration er foderblanderen i de fleste anlæg den sidste mulighed for at fange metalstykker inden udfodring. De fleste fabrikanter af fuldfoderblandere har magnetløsninger til ekstraktion af metal fra foderet i blanderen, og mange fabrikanter anpriser løsningernes effekt. En række patentansøgninger vidner om, at der arbejdes på at frembringe mere effektive løsninger, men det er meget sparsomt med dokumentation og beskrivelser af prøvninger af magnetløsninger på fuldfoderblandere. Foreliggende undersøgelser af magnetløsninger til fuldfoderblandere (Bisaglia og Romano, 2015) tyder på, at de ikke kan forventes at være 100 procent effektive.

I nærværende undersøgelse præsenteres en testopstilling, hvor der indgår en specialbygget magnetfælde til rensning af materiale, der aflæsses fra fuldfoderblandere. Magnetfælden anvendes i forbindelse med test af fuldfoderblanderes evne til at tilbageholde ståltråd.

Formålet med nærværende undersøgelse er at teste magnetløsninger fra forskellige fabrikanter af fuldfoderblandere med særligt henblik på at teste, hvor effektivt ståltrådsstykker tilbageholdes af foderblanderens magneter.

rich-media-3
Metalfælde bestående af Nolan bånd med plademagnet umiddelbart over aflæsningsstedet og en magnetribbe med sliske og plademagnet for enden af båndet. Foto: Seges.

Materiale og metode

Til brug i testopstillingen er opbygget en metalfælde bestående af et hurtigtgående bånd (Nolan, Røn Petersen, Viborg), hvor der er eftermonteret plademagnet på tværs af båndet og en magnetribbe med tilhørende sliske og plademagnet (Grønning Smede og Maskinforretning, Roslev). Ved test af en foderblander sker aflæsning på Nolan båndet, og efter rensning i metalfælden falder materialet ned på et seks meter bånd, der overfører testmaterialet til en anden foderblander. Begge bånd drives af hydraulikmotorer.

Materialet i foderblanderne, under test, var majsensilage fra 2019 med 38 procent tørstof og 30 procent stivelse. Der var en lille græsandel på cirka fem procent fra et udjævnet 1. slæt i siloen. Snittekvaliteten var relativt ringe med en del lange svøbblade og dårlig kerneknusning. Ved blanding blev opnået en betydelig kompakthed af majsensilagen, og testene er derfor gennemført med materiale, der har fuldfoderlignende egenskaber i blanderen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere om fremmedlegmer i foder: