Naturmælk har i første omgang valgt at fjerne deres såkaldte "C02 neutrale" mælk fra markedet.

Et strid om betydningen og brugen af ord og begrebet "C02-neutral" ruller lige nu mellem Naturmælk, mælkeproducent Jens Krogh, Plantebranchen, Salling Group, Concito og Fødevarestyrelsen.

Lørdag fik Naturmælk en henvendelse fra Fødevarestyrelsen med en klage over markedsføringen af deres mælk fra Kroghsminde som "C02 neutral" mælk. Mandag svarede Naturmælk Fødevarestyrelsen og besluttede at trække produktet væk fra markedet.

- Vi ønsker bestemt ikke at starte en krig om ord. Jeg bliver så træt, når et godt og fremsynet initiativ, som dette, bliver dræbt i en krig om markedsføring og tolkning af ord, siger Nelly Frees Riggelsen, salgs- og marketingsdirektør hos Naturmælk.

Mælken kommer ifølge Naturmælk fra et CO2-neutralt landbrug, men både den grønne tænketank Concito og Salling Group vurderer, at forbrugerne nemt kan misforstå budskabet og fejlagtigt tro, at mælken dermed er et klimaneutralt produkt. Salling Group har besluttet at fjerne produktet fra hylderne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Naturmælk ønsker at gå i dialog med de relevante parter, herunder Concito.

Klimaudfordringer

Mælkeproducent Jens Krogh har nu taget iniviativ til et dialogmøde med repræsentanter fra Concito.

Hos Naturmælk ærger de sig over, at klimainitiativer som dette på Kroghsminde bliver underkendt og gjort til en markedsføringskrig.

- Vi har nogle landmænd, der ønsker at gå forrest i klimadebatten og på bedriftniveau løse nogle af de udfordringer vi står med i forhold til klimaet. Med denne debat flytter vi fuldstændig fokus fra, det som det handler om, og det bliver et spørgsmål om ord, siger salgs- og marketingsdirektøren hos Naturmælk.

Vindmøller og biogas

Naturmælk har valgt at markedsføre deres produkt som mælk fra CO2-neutralt landbrug. De skriver i deres præsentation:

Mælken kommer fra gården Kroghsminde i Sydvestjylland, hvor landmand Jens Krogh er lykkedes med at reducere sin klimabelastning gennem et målrettet arbejde med kulstofbinding, foder, maskiner, markarbejde og en række andre tiltag. Samtidig har Jens opsat en vindmølle og et biogasanlæg, hvis energiproduktion fortrænger så meget CO2, at gårdens samlede klimaregnskab bliver negativt med 0,12 kg CO2e/liter mælk.

På linkedin skriver Nelly Frees Riggelsen, Naturmælk: Regnestykket er udelukkende baseret på gårdniveau. Dvs. Det samlede CO2 regnskab på gården Kroghsminde. Faktorer, der vedrører emballage og mejeridriften indgår ikke i beregningen . Mælken er fra et CO2 neutralt drevet landbrug.